[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package wacom-tools 0.7.7.11-2Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
wacom-tools. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Saturday, October 13, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wacom-tools\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ron@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-29 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-26 14:34+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:2001
msgid "Automatically compile the Wacom modules?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In order to make full use of a wacom graphics tablet you need to compile "
#| "and install the provided modules to suit your running Linux kernel."
msgid ""
"In order to make full use of a Wacom graphics tablet you need to compile and "
"install the provided modules to suit the running Linux kernel."
msgstr ""
"Abyste mohli používat všechny možnosti grafických tabletů wacom, potřebujete "
"zkompilovat a nainstalovat přichystaný modul do svého linuxového jádra."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:2001 ../wacom-kernel-source.templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, the Wacom modules will be compiled into a binary "
"package using local kernel configuration settings."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:2001 ../wacom-kernel-source.templates:3001
msgid ""
"This requires either a linux-headers-* package or the full kernel source "
"tree. Do not choose this option if neither of these is available. You can "
"return to this step again later with: 'dpkg-reconfigure wacom-kernel-"
"source'."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Would you like to create a binary wacom-kernel-modules package now?"
msgid "Create a binary wacom-kernel-modules package?"
msgstr "Přejete si nyní vytvořit binární balíček wacom-kernel-modules?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:3001
msgid ""
"This may replace some modules that were originally built with the running "
"kernel."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Linux headers location:"
msgid "Linux header files location:"
msgstr "Umístění hlavičkových souborů linuxového jádra:"

#. Type: string
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You have choosen to compile the wacom modules, so you must specify the "
#| "location of the Linux kernel headers for them to use."
msgid ""
"In order to compile the Wacom modules, please enter the location of the "
"Linux kernel headers for them to use."
msgstr ""
"Zvolili jste kompilaci wacom modulů. Nyní musíte zadat umístění hlavičkových "
"souborů linuxového jádra."

#. Type: string
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When Linux headers are provided by a kernel-headers-* package, they "
#| "reside in /usr/src/kernel-headers-*."
msgid ""
"Headers provided by a linux-headers-* package are located in /usr/src/linux-"
"headers-*."
msgstr ""
"Hlavičkové soubory linuxového jádra nainstalované prostřednictvím balíčku "
"kernel-headers-* jsou uloženy v /usr/src/kernel-headers-*."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Do you wish to specify a different Linux headers directory?"
msgid "Specify a different Linux headers directory?"
msgstr "Chcete zadat jiný adresář s hlavičkovými soubory?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:5001
msgid "No valid Linux headers were found in the directory you specified."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "What to do after module compilation"
msgid "Operations needed after modules compilation"
msgstr "Co dělat po kompilaci modulu"

#. Type: note
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The wacom-kernel-modules package will be built in /usr/src/modules. You "
#| "will have to install it yourself after it is created and can do so from "
#| "that directory using:"
msgid ""
"The wacom-kernel-modules package will be built in /usr/src/modules, but "
"cannot be automatically installed. You will have to install it manually with "
"'dpkg -i wacom-kernel-module-<version>.deb'."
msgstr ""
"Balíček wacom-kernel-modules bude sestaven v /usr/src/modules. Po kompilaci "
"jej musíte nainstalovat sami - v tomto adresáři stačí zadat následující:"

#. Type: note
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:6001
msgid ""
"Once the module package is installed, the wacom-kernel-source package is no "
"longer required except to build new packages after later kernel updates. If "
"the wacom-kernel-source package is updated then this procedure will be "
"repeated using your original answers."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to watch the module compilation progress?"
msgid "Follow the module compilation progress?"
msgstr "Chcete sledovat aktuální postup kompilace?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The process of building a binary package may produce quite a lot of "
#| "output. Seeing this output may be useful if you have problems with it "
#| "building, or annoying if you don't want the extra noise."
msgid ""
"The process of building a binary package may produce quite a lot of output. "
"It may be useful if problems arise during the build."
msgstr ""
"Proces sestavování binárního balíčku může produkovat docela hodně výstupu. "
"Sledování tohoto výstupu může být užitečné, jestliže máte nějaké problémy se "
"sestavováním, nebo nepříjemné, pokud nechcete vidět žádné rušivé zprávy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to delete the wacom-kernel-modules packages?"
msgid "Delete the wacom-kernel-modules packages?"
msgstr "Chcete smazat balíčky wacom-kernel-modules"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wacom-kernel-source.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "There are binary wacom-kernel-modules packages left in /usr/src(/modules) "
#| "that were generated from this package. Once you have manually installed "
#| "them you don't need those packages anymore, though you may like to keep "
#| "them for backup or re-installation purposes."
msgid ""
"Some binary wacom-kernel-modules packages remain in /usr/src(/modules). Once "
"they have been installed, they're not useful anymore and may be removed "
"unless you want to keep them for backup or re-installation purposes."
msgstr ""
"Binární balíčky wacom-kernel-modules jsou umístěny v /usr/src(/modules), "
"který byl vytvořen z tohoto balíčku. Jakmile je jednou ručně nainstalujete, "
"už je nebudete vícekrát potřebovat, přesto byste si možná měli vytvořit "
"zálohu pro případné přeinstalování."

#~ msgid "Would you like the wacom modules to be compiled automatically?"
#~ msgstr "Přejete si zkompilovat moduly pro wacom automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "If you opt to do this, the wacom modules will be compiled into a Debian "
#~ "binary package using a local kernel configuration which you will be "
#~ "required to specify. You must have either a kernel-headers-* package "
#~ "installed to suit the kernel you wish to use it with, or have a suitably "
#~ "configured kernel source tree available. If you do not currently have "
#~ "either of these available you should choose not to do this at present. "
#~ "Once you have suitable headers installed you can return to this selection "
#~ "with:"
#~ msgstr ""
#~ "Budete-li souhlasit, pak budou zkompilovány moduly wacomu do binárního "
#~ "debianího balíčku s použitím současné konfigurace jádra, kterou bude "
#~ "třeba zadat. K sestavení modulů musíte mít buď nainstalován balíček "
#~ "kernel-headers-* odpovídající jádru, se kterým chcete moduly používat, "
#~ "nebo mít k dispozici adresář s vhodně nakonfigurovaným zdrojovým kódem "
#~ "jádra. Pokud ještě nejste na kompilaci připraveni, pak ji zatím "
#~ "neprovádějte. Až si nainstalujete potřebné hlavičkové soubory, vraťte se "
#~ "k tomuto kroku pomocí:"

#~ msgid "dpkg-reconfigure wacom-kernel-source"
#~ msgstr "dpkg-reconfigure wacom-kernel-source"

#~ msgid ""
#~ "Alternatively, you might prefer to build it manually. The source to do "
#~ "this can be found in /usr/src/modules/wacom. You may use a tool like "
#~ "make-kpkg(1) or `fakeroot debian/rules kdist [ KSRC=... KVERS=... ]` to "
#~ "create a Debian package as above, or you can simply `configure && make` "
#~ "and install it by hand."
#~ msgstr ""
#~ "Alternativně si můžete modul sestavit ručně. Potřebné zdrojové kódy "
#~ "naleznete v /usr/src/modules/wacom. Pro vytvoření balíčku můžete použít "
#~ "nástroj make-kpkg(1) nebo `fakeroot debian/rules kdist [ KSRC=... "
#~ "KVERS=... ]`, nebo stačí jednoduše spustit `configure && make` a "
#~ "nainstalovat vše ručně."

#~ msgid ""
#~ "Note this package may replace some modules that were originally built "
#~ "with your running kernel. You should ensure the original modules can be "
#~ "replaced in the event of trouble before installing the resulting "
#~ "package. Also if you have already built a wacom-kernel-modules package "
#~ "in this way using the same kernel version then that package may be "
#~ "overwritten. You should rename or relocate it before continuing if you "
#~ "wish to preserve it."
#~ msgstr ""
#~ "Nutno poznamenat, že tento balíček může nahradit některé moduly dodávané "
#~ "s vaším jádrem. Podobně pokud již máte vytvořen balíček wacom-kernel-"
#~ "modules pro stejnou verzi jádra, může být přepsán. Pokud si ho přejete "
#~ "uchovat, tak jej před pokračováním přejmenujte nebo přesuňte."

#~ msgid ""
#~ "The directory you have provided is not a valid Linux headers location."
#~ msgstr ""
#~ "Zadaný adresář není platným umístěním hlavičkových souborů linuxového "
#~ "jádra."

#~ msgid "dpkg -i wacom-kernel-module-<version>.deb"
#~ msgstr "dpkg -i wacom-kernel-module-<verze>.deb"

#~ msgid ""
#~ "Unfortunately that cannot be done automatically at this stage because "
#~ "dpkg is not able to be called recursively."
#~ msgstr ""
#~ "Bohužel to nyní nelze provést, protože dpkg nelze spouštět rekurzivně."

#~ msgid ""
#~ "Once the module package is installed, you probably won't need the wacom-"
#~ "kernel-source package anymore unless you plan to update your kernel again "
#~ "later. In that case you can safely purge it completely with 'dpkg -P "
#~ "wacom-kernel-source'. Otherwise, you will be able to rebuild the wacom-"
#~ "kernel-modules package in this manner at any time with `dpkg-reconfigure "
#~ "wacom-kernel-source`. You will be prompted once again for the location "
#~ "of the kernel headers to use."
#~ msgstr ""
#~ "Jakmile je balíček s moduly jednou nainstalován, pravděpodobně již více "
#~ "nebudete potřebovat balíček wacom-kernel-source (kromě případu, kdy "
#~ "plánujete aktualizovat své jádro). Balíček můžete bezpečně odstranit "
#~ "příkazem 'dpkg -P wacom-kernel-source'. V opačném případě jej můžete "
#~ "zkompilovat stejným způsobem jako kdykoliv jindy - `dpkg-reconfigure "
#~ "wacom-kernel-source` a opět budete dotázáni na umístění hlavičkových "
#~ "souborů jádra, které chcete použít."

#~ msgid ""
#~ "If you update the wacom-kernel-source package at some later time (or "
#~ "remove it without purging, then reinstall) the answers you have given "
#~ "here will be used to repeat this process and create a new module package "
#~ "for you to install."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže budete později aktualizovat balíček wacom-kernel-source (nebo "
#~ "jej odstraníte bez vyčištění a pak přeinstalujete), zde získané odpovědi, "
#~ "budou použity pro zopakování tohoto procesu a vytvoření nového balíčku s "
#~ "moduly."

#~ msgid "The wacom module must be loaded before the HID module."
#~ msgstr "Modul wacom musí být načten před modulem HID."

#~ msgid ""
#~ "If the wacom driver is not loaded before the normal Linux HID driver then "
#~ "the HID will have already claimed the device as a generic mouse and the "
#~ "wacom driver will be ignored. This package may also replace some modules "
#~ "out of your running kernel. It is typically not safe for this installer "
#~ "to automatically unload the HID module and insert the wacom driver "
#~ "beneath it, nor to automatically remove any of the other affected "
#~ "modules. If you wish to install the wacom module without rebooting the "
#~ "machine you will need to shut down all processes that use the HID module "
#~ "and its dependents and unload them manually before installing the wacom "
#~ "module. The simplest thing to do is reboot the machine at some "
#~ "convenient opportunity after the package install is complete and let the "
#~ "new modules configuration determine the proper loading order."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud není ovladač wacom načten před běžným linuxovým ovladačem HID, pak "
#~ "HID bude považovat zařízení za běžnou myš a wacom ovladač bude ignorován. "
#~ "Pro tento instalátor většinou není bezpečné automaticky odstranit modul "
#~ "HID a vložit před něj ovladač wacom. Jestliže si přejete nainstalovat "
#~ "modul wacom bez restartu systému, potřebujete ukončit všechny procesy, "
#~ "které používají modul HID a jeho závislosti a odstranit je ručně před "
#~ "zavedením modulu wacom. Nejjednodušší způsob jak to provést, je "
#~ "restartovat počítač při nějaké vhodné příležitosti po instalaci balíčku a "
#~ "nechat novou konfiguraci modulů, aby si sama zvolila správné pořadí "
#~ "načítání."

Reply to: