[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package pam 0.99.7.1-5Dear translators,

Thank you for your help to translate the recently-added pam debconf
templates to your language.

But I have to apologize to you, because the templates have changed again in
response to bug reports about the upgrade behavior, so your translations are
again incomplete with some messages missing or marked "fuzzy".

The changes have been discussed with both debian-i18n and debian-devel, so
these strings should not need to be changed again.

I would be grateful if you could take the time to update the translation.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against
pam.

Thanks,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/

# Czech translation of pam debconf mesages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vorlon@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-24 17:06-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-08 18:26+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Služby, které se mají restartovat po aktualizaci knihovny PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Aby se začaly používat moduly z nové verze knihovny libpam, musí se většina "
"služeb používajících PAM restartovat. Zkontrolujte prosím následující seznam "
"služeb (init.d skriptů), které se mají nyní restartovat a v případě potřeby "
"seznam opravte."

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and xlockmore "
"cannot be restarted for you. You will not be able to authenticate to these "
"services until you restart them manually."
msgstr ""
"Některé služby (např. xscreensaver, gnome-screensaver a xlockmore) nemohou "
"být restartovány automaticky. Dokud je nerestartujete ručně, nebudete se "
"moci vůči nim autentizovat."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Správce displeje se musí restartovat ručně"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Správcové displejů kdm, wdm a xdm musí být s novou verzí libpam "
"restartováni. Restart těchto služeb by však ukončil všechna stávající X "
"sezení obsluhovaná zmíněnými správci. Protože je ve vašem prostředí "
"nastavena proměnná $DISPLAY, nebudou tyto služby nyní restartovány a budete "
"je muset restartovat ručně, protože do té doby nebudou použitelné."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Restartování některých služeb při aktualizaci PAMu selhalo"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Následující služby nemohly být při aktualizaci knihovny PAM restartovány:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Tyto služby budete muset spustit ručně příkazem '/etc/init.d/<služba> start'."

#~ msgid ""
#~ "Among the services that require restarting are the display managers kdm, "
#~ "wdm, and xdm. If you are upgrading from within an X session started with "
#~ "one of these display managers, restarting that service will terminate "
#~ "your X session. It is recommended that you remove that service from the "
#~ "list here and restart it later at your convenience."
#~ msgstr ""
#~ "Mezi službami vyžadujícími restart jsou i správci displejů kdm, wdm a "
#~ "xdm. Aktualizujete-li z X sezení spuštěného některým ze zmíněných "
#~ "programů, znamená to, že restart příslušné služby ukončí stávající X "
#~ "sezení. V takovém případě doporučujeme službu ze seznamu odstranit a "
#~ "restartovat později, až pro to nastane vhodnější příležitost."

Reply to: