[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package pam 0.99.7.1-5Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
pam. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against pam.

Thanks,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/

# Czech translation of pam debconf mesages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vorlon@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-03 23:24-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-31 22:48+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Služby, které se mají restartovat po aktualizaci knihovny PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Aby se začaly používat moduly z nové verze knihovny libpam, musí se většina "
"služeb používajících PAM restartovat. Zkontrolujte prosím následující seznam "
"služeb (init.d skriptů), které se mají nyní restartovat a v případě potřeby "
"seznam opravte."

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and xlockmore "
"cannot be restarted for you. You will not be able to authenticate to these "
"services until you restart them manually."
msgstr ""
"Některé služby (např. xscreensaver, gnome-screensaver a xlockmore) nemohou "
"být restartovány automaticky. Dokud je nerestartujete ručně, nebudete se "
"moci vůči nim autentizovat."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but restarting these services would terminate any X session "
"running inside. Because the $DISPLAY variable is set in your environment, "
"these services have not been restarted for you. You will therefore need to "
"restart them by hand before they will be usable again."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Restartování některých služeb při aktualizaci PAMu selhalo"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Následující služby nemohly být při aktualizaci knihovny PAM restartovány:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Tyto služby budete muset spustit ručně příkazem '/etc/init.d/<služba> start'."

#~ msgid ""
#~ "Among the services that require restarting are the display managers kdm, "
#~ "wdm, and xdm. If you are upgrading from within an X session started with "
#~ "one of these display managers, restarting that service will terminate "
#~ "your X session. It is recommended that you remove that service from the "
#~ "list here and restart it later at your convenience."
#~ msgstr ""
#~ "Mezi službami vyžadujícími restart jsou i správci displejů kdm, wdm a "
#~ "xdm. Aktualizujete-li z X sezení spuštěného některým ze zmíněných "
#~ "programů, znamená to, že restart příslušné služby ukončí stávající X "
#~ "sezení. V takovém případě doporučujeme službu ze seznamu odstranit a "
#~ "restartovat později, až pro to nastane vhodnější příležitost."

Reply to: