[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package zope-common 0.5.37Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
zope-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Monday, August 06, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zope-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-zope-developers@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-23 08:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-02 21:36+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "configuring"
msgstr "během konfigurace"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "end"
msgstr "na konci"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "manually"
msgstr "ručně"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Automatic restart of Zope instances:"
msgstr "Automatický restart instancí Zope:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Zope has an extensible, modular structure that allows you to easily add "
#| "extra components (products) or features. Each product or feature can "
#| "usually be found in packages whose name starts with a 'zope-' prefix. "
#| "Unfortunately, each Zope instance needs to be restarted to use any new "
#| "add-on. Here you can choose the default behaviour of Zope instances in "
#| "any installed Zope version when Zope needs to be restarted. Each "
#| "instance, however, is allowed to overwrite this setting:"
msgid ""
"Zope offers an extensible, modular structure that allows for the easy "
"addition of extra components (products) or features. These are provided as "
"packages with names that start with a 'zope-' prefix. Each Zope instance "
"needs to be restarted to use any new add-on."
msgstr ""
"Zope má modulární, rozšiřitelnou strukturu, díky které můžete jednoduše "
"přidávat další komponenty (produkty) nebo vlastnosti. Tyto produkty většinou "
"naleznete v balíčcích, jejichž název začíná na 'zope-'. Bohužel, aby mohlo "
"Zope využívat nový produkt, musí se restartovat. Nyní si můžete vybrat, jak "
"se mají instalované instance Zope chovat v případech, kdy je potřeba je "
"restartovat. Každá instance má možnost toto chování přepsat svým nastavením:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Please choose the default behavior of Zope instances when Zope needs to be "
"restarted:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " * configuring: restart instances after each product configuration.\n"
#| " * end:     restart instances only once at the end of the whole\n"
#| "        installation/upgrading process.\n"
#| " * manually:  no restart, it is your responsibility to restart\n"
#| "        Zope instances."
msgid ""
" - configuring: restart instances after each product configuration;\n"
" - end:     restart instances only once at the end of the whole\n"
"        installation/upgrading process;\n"
" - manually:  no automated restart."
msgstr ""
" * během konfigurace: instance se restartují při konfiguraci\n"
"           každého produktu.\n"
" * na konci:     instance se restartují pouze na konci celého\n"
"           instalačního/aktualizačního procesu.\n"
" * ručně:       bez restartu; restartování instancí Zope je\n"
"           vaše zodpovědnost."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "abort"
msgstr "přerušit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "remove and continue"
msgstr "odstranit a pokračovat"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
#, fuzzy
#| msgid "Found an old/incomplete zope instance '${instance}':"
msgid "Action on old/incomplete zope instance '${instance}':"
msgstr "Nalezena starší/nekompletní instance zope '${instance}':"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"An old/incomplete ${instance} instance was found in /var/lib/zope${zver}/"
"instance/${instance}, with no Data.fs file. This installation is either "
"incomplete or incompletely removed."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Choosing 'abort' will allow you to inspect the state of the instance."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Choosing 'remove and continue' will remove /var/lib/zope${zver}/instance/"
"${instance} and reinstall ${instance}. Existing log files in /var/log/zope"
"${zver}/${instance} and configuration files in /etc/zope${zver}/${instance} "
"will be preserved."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Keep data for ${instance} on package purge?"
msgstr "Ponechat data ${instance} při vyčištění balíku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Purging the data files of a zope instance on package purge results in "
#| "loss of all data of the zope instance. The data files for this instance "
#| "are stored in /var/lib/zope${zver}/instance/${instance}."
msgid ""
"Purging the data files of a Zope instance on package purge will result in "
"the loss of all data for that instance. These data files are stored in /var/"
"lib/zope${zver}/instance/${instance}."
msgstr ""
"Smazání datových souborů instance Zope při vyčištění balíku ze systému "
"znamená, že ztratíte všechna data dané instance Zope. Datové soubory této "
"instance jsou uloženy ve /var/lib/zope${zver}/instance/${instance}."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Admin user for zope instance '${instance}':"
msgid "Administrative user for '${instance}' Zope instance:"
msgstr "Administrátor pro Zope instanci '${instance}':"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter an admin user for the zope instance '${instance}'. A valid "
#| "user name starts with a letter, followed by letters and digits."
msgid ""
"Please enter the login name of the administrative user for the '${instance}' "
"Zope instance. Valid names must start with a letter and only include letters "
"and digits."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno administrátora pro zope instanci '${instance}'. Platné "
"uživatelské jméno začíná písmenem, za kterým mohou následovat písmena a "
"číslice."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001
msgid ""
"This will only be used for instance creation. Please use the following "
"command to change the administrative user login name and password at a later "
"time:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001
msgid ""
"/var/lib/zope${zver}/instance/${instance}/bin/zopectl adduser <user> "
"<password>"
msgstr ""
"/var/lib/zope${zver}/instance/${instance}/bin/zopectl adduser <uživatel> "
"<heslo>"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Password for the admin user:"
msgid "Password for the administrative user:"
msgstr "Heslo pro administrátora:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter a password for the admin user. The password must not be "
#| "empty. The password is deleted from the configuration database, once the "
#| "instance is sucessfully created and cannot be recoverd."
msgid ""
"Please enter a password for the administrative user. The password must not "
"be empty. The password is deleted from the configuration database once the "
"instance is successfully created and cannot be recovered."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo pro administrátora. Heslo nesmí být prázdné. Po úspěšné "
"instalaci bude heslo z konfigurační databáze odstraněno a nebude možno jej "
"obnovit."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Password for the admin user:"
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Heslo pro administrátora:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please confirm the administrative user's password."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "HTTP port for this instance:"
msgstr "HTTP port této instance:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Please enter the HTTP port for the instance ${instance}."
msgid "Please enter the HTTP port number for the ${instance} instance."
msgstr "Zadejte prosím HTTP port pro instanci ${instance}."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Other services (e.g. FTP, WebDAV, debug) will be disabled by default. You "
#| "can enable them editing /etc/zope${zver}/${instance}/zope.conf."
msgid ""
"Other services (e.g. FTP, WebDAV, debug) will be disabled by default. They "
"can be enabled by editing /etc/zope${zver}/${instance}/zope.conf."
msgstr ""
"Ostatní služby (jako FTP, WebDAV, debug) budou implicitně zakázány. Povolit "
"je můžete úpravou souboru /etc/zope${zver}/${instance}/zope.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
msgid "TCP port for the ZEO instance:"
msgstr "HTTP port této instance:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Please enter the HTTP port for the instance ${instance}."
msgid "Please enter the TCP port number for the ${instance} ZEO instance."
msgstr "Zadejte prosím HTTP port pro instanci ${instance}."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Automatically generated user and password for your instance"
msgid "Automatically generated user and password for this instance"
msgstr "Automaticky vygenerovaný uživatel a heslo ve vaší instanci"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You haven't provided a user and a password for your instance, so these "
#| "values have been automatically generated."
msgid ""
"No administrative user login name or password were provided for this "
"instance. They have been automatically generated."
msgstr ""
"Pro vaši instanci jste nezadali uživatele ani heslo, tudíž byly tyto hodnoty "
"vygenerovány automaticky."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "For ${instance} Zope${zver} logins, use the following values:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " * User   : ${user}\n"
#| " * Password : ${password}"
msgid ""
" - User   : ${user}\n"
" - Password : ${password}"
msgstr ""
" * Uživatel : ${user}\n"
" * Heslo  : ${password}"

#~ msgid "configuring, end, manually"
#~ msgstr "během konfigurace, na konci, ručně"

#~ msgid "abort, remove and continue"
#~ msgstr "přerušit, odstranit a pokračovat"

#~ msgid ""
#~ "Found an old/incomplete ${instance} instance in /var/lib/zope${zver}/"
#~ "instance/${instance}. No data file Data.fs was found for the instance, "
#~ "meaning that the installation was not completed for some reason, or the "
#~ "installation was incompletely removed. Aborting the installation will "
#~ "allow you to inspect the state of the instance, continuing will remove /"
#~ "var/lib/zope${zver}/instance/${instance} and reinstall the ${instance}. "
#~ "Existing logfiles in /var/log/zope${zver}/${instance} and configuration "
#~ "files in /etc/zope${zver}/${instance} are preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Ve /var/lib/zope${zver} byla nalezena starší/nekompletní instance "
#~ "${instance}. Pro tuto instanci nebyl nalezen datový soubor Data.fs, což "
#~ "znamená, že instalace nebyla z nějakého důvodu dokončena, nebo nebyla "
#~ "úplně odstraněna. Přerušení instalace vám umožní prozkoumat stav "
#~ "instance, pokračování smaže /var/lib/zope${zver}/instance/${instance} a "
#~ "poté přeinstaluje ${instance}. Stávající logovací soubory ve /var/log/zope"
#~ "${zver}/${instance} a konfigurační soubory v /etc/zope${zver}/${instance} "
#~ "budou zachovány."

#~ msgid ""
#~ "NOTE: Once the instance has been created, the parameter entered here "
#~ "isn't relevant anymore. To change the admin user (and password) later "
#~ "on, call:"
#~ msgstr ""
#~ "POZNÁMKA: Po vytvoření instance již zde zadaný parametr nebude potřeba. "
#~ "Pro pozdější změnu administrátora (a hesla) můžete spustit příkaz:"

#~ msgid "Same password:"
#~ msgstr "Stejné heslo:"

#~ msgid "Please enter again the password for the admin user."
#~ msgstr "Ještě jednou prosím zadejte heslo pro administrátora."

#, fuzzy
#~ msgid "Please enter the TCP port for the ZEO instance ${instance}."
#~ msgstr "Zadejte prosím HTTP port pro instanci ${instance}."

#~ msgid "Use these values to log in the Zope${zver} instance ${instance}:"
#~ msgstr ""
#~ "Pro přihlášení do instance ${instance} Zope${zver} použijte následující "
#~ "údaje:"

Reply to: