[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package console-common 0.7.70Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
console-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Sunday, July 29, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mckinstry@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-15 09:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-21 18:17+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Select keymap from arch list"
msgstr "Vybrat mapu ze seznamu architektury"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Don't touch keymap"
msgstr "Nechat mapu na pokoji"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Keep kernel keymap"
msgstr "Ponechat mapu jádra"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Select keymap from full list"
msgstr "Vybrat mapu z kompletního seznamu"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:2002
msgid "Policy for handling keymaps:"
msgstr "Strategie pro správu klávesových map:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:2002
msgid "The keymap records the layout of symbols on the keyboard."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:2002
msgid ""
" - 'Select keymap from arch list': select one of the predefined keymaps\n"
"  specific for your architecture (recommended for non-USB keyboards);\n"
" - 'Don't touch keymap': don't overwrite the keymap in /etc/console,\n"
"  which is maintained manually with install-keymap(8);\n"
" - 'Keep kernel keymap': prevent any keymap from being loaded next time\n"
"  the system boots.\n"
" - 'Select keymap from full list': list all the predefined keymaps.\n"
"  Recommended when using cross-architecture (often USB) keyboards."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Ignored boot-time keymap in an old location"
msgstr "Ignorovaná klávesová mapa v zastaralém adresáři"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"The keymap configuration tool has been set up not to touch an existing "
"keymap."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "However, you have file(s) that were recognized as boot-time keymaps by "
#| "older versions of the console utilities, either in /etc/kbd/ or in /etc/"
#| "console-tools/, named default.kmap(.gz) and these are now ignored."
msgid ""
"However, there are some 'default.kmap(.gz)' file(s) either in /etc/kbd/ or "
"in /etc/console-tools/. These were recognized as boot-time keymaps by older "
"versions of the console utilities, but are now ignored."
msgstr ""
"Nicméně systém rozpoznal, že v /etc/kbd/ nebo v /etc/console-tools/ máte "
"klávesové mapy pojmenované default.kmap(.gz) ze starších verzí konzolových "
"nástrojů, které se nyní ignorují."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you wish that one of them takes effect on next reboot, you will have "
#| "to move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgid ""
"If you wish one of these to take effect on next reboot, you will have to "
"move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgstr ""
"Pokud chcete, aby se tyto klávesové mapy použily při příštím restartu, "
"musíte je ručně přesunout do /etc/console/boottime.kmap.gz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Keyboard layout family:"
msgstr "Skupina klávesových rozložení:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the generic family name for your keyboard layout. Usually, "
#| "the layout family name is taken from the first keys on the left of the "
#| "top letters row of the keymap (this is at least true for qwerty and "
#| "azerty layouts)."
msgid ""
"Please specify the generic family name for the keyboard layout. Usually, the "
"layout family name is taken from the first keys on the left of the top "
"letters row of the keymap."
msgstr ""
"Vyberte prosím obecnou skupinu klávesových rozložení pro svou klávesnici. "
"Její název je většinou odvozen z levé strany horní řady písmen (tak tomu je "
"alespoň pro rozložení qwerty a azerty)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Rozložení klávesnice:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In order to refine your choice for a keymap, please mention the physical "
#| "layout of your keyboard."
msgid ""
"In order to refine the keymap choice, please select the physical layout of "
"the keyboard."
msgstr ""
"Pro zpřesnění výběru klávesové mapy prosím zadejte fyzické rozložení své "
"klávesnice."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Varianta klávesnice:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The layout you selected has several variants. Please select the one "
#| "matching your keyboard."
msgid ""
"The selected keyboard layout has several variants. Please select the one "
"matching the keyboard."
msgstr ""
"Vybrané rozložení má několik variant. Vyberte variantu odpovídající vaší "
"klávesnici."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:7001 ../templates.in:8001
msgid "Keymap:"
msgstr "Klávesová mapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The keyboard you selected allows you to choose among several keymaps. "
#| "Usually these were designed either for specific tastes (eg. dead keys or "
#| "not), or for specific needs (eg. programmer's keymaps)."
msgid ""
"The selected keyboard allows a choice from a range of keymaps. Usually these "
"were designed either for specific tastes (for instance with dead keys) or "
"for specific needs (such as programming)."
msgstr ""
"Vybraná klávesnice dovoluje výběr mezi několika klávesovými mapami. Ty jsou "
"většinou navrženy pro speciální požadavky (např. s mrtvými klávesami nebo "
"programátorské rozložení)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you use a keyboard from a different computer architecture, you can "
#| "choose a specific keymap in the full map."
msgid ""
"If the keyboard is designed for a different computer architecture, you "
"should choose a specific keymap in the full map."
msgstr ""
"Pokud používáte klávesnici z jiné počítačové architektury, můžete vybrat "
"specifickou klávesovou mapu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid "Are you ready for the ADB keycodes transition?"
msgid "Are you ready for the ADB key codes transition?"
msgstr "Jste připraveni pro přechod od klávesových kódů ADB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The kernel is configured to have the keyboard send ADB keycodes. This "
#| "behaviour is now deprecated and no longer supported by Debian."
msgid ""
"The kernel is configured to have the keyboard send ADB key codes. This "
"behavior is now deprecated and no longer supported."
msgstr ""
"Jádro je nastaveno tak, že klávesnice posílá klávesové kódy ADB. Toto "
"chování je zastaralé a Debian jej dále nepodporuje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For best results you should reconfigure your kernel with "
#| "CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. If you can't or don't want to do this for some "
#| "reason, pass keyboard_sends_linux_keycodes=1 as an argument to the kernel."
msgid ""
"For best results, you should reconfigure the kernel with "
"CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. Alternatively, you can pass "
"'keyboard_sends_linux_keycodes=1' as an argument to the kernel."
msgstr ""
"Nejlepších výsledků dosáhnete, když v konfiguraci jádra nastavíte "
"CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. Pokud nemůžete, nebo nechcete tuto změnu provést "
"nyní, předejte jádru parametr keyboard_sends_linux_keycodes=1."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Beware that the transition will most probably break your X configuration "
#| "so it is strongly recommended that you exit all X sessions now and adapt "
#| "your configuration afterwards (start \"dpkg-reconfigure console-data\" as "
#| "root)."
msgid ""
"Please be aware that the transition will most probably break the X "
"configuration, so it is strongly recommended to close all X sessions now and "
"adapt the configuration afterwards by running 'dpkg-reconfigure console-"
"data'."
msgstr ""
"Upozorňujeme, že tento přechod pravděpodobně rozhodí nastavení X Window, "
"takže doporučujeme ukončit všechny X seance a přizpůsobit klávesnici později "
"příkazem \"dpkg-reconfigure console-data\" jako root."

#~ msgid ""
#~ "The keymap describes how keys are laid out on your keyboard, and what "
#~ "symbols (letters, digits, etc.) are drawn on them."
#~ msgstr ""
#~ "Klávesová mapa popisuje, jak jsou klávesy rozloženy na klávesnici a jaké "
#~ "symboly (písmena, číslice, atd.) jsou na nich nakresleny."

#~ msgid ""
#~ "\"Select keymap from arch list\" will allow you to select one of the "
#~ "predefined keymaps specific for your architecture - you will most likely "
#~ "want this unless you have a USB keyboard."
#~ msgstr ""
#~ "\"Vybrat mapu ze seznamu architektury\" vám umožní vybrat si jednu z "
#~ "připravených klávesových map pro vaši architekturu. Pokud nemáte USB "
#~ "klávesnici, je toto nejvhodnější volba."

#~ msgid ""
#~ "\"Don't touch keymap\" will prevent the configuration system from "
#~ "overwriting the keymap you have in /etc/console. Select this if you want "
#~ "to keep a keymap you obtained through other means. Please remember to "
#~ "install new keymaps with install-keymap(8) if you select this choice."
#~ msgstr ""
#~ "\"Nechat mapu na pokoji\" zabrání systému v přepsání klávesové mapy, "
#~ "kterou máte v /etc/console. Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat "
#~ "mapu nastavenou jiným způsobem. Pokud vyberete tuto volbu, nezapomeňte "
#~ "instalovat nové mapy příkazem install-keymap(8)."

#~ msgid ""
#~ "\"Keep kernel keymap\" will prevent any keymap from being loaded next "
#~ "time your system boots. It will remove from /etc/console any keymap you "
#~ "may have already selected (it will be lost), but if you have already "
#~ "loaded a keymap, it cannot be changed back until you reboot."
#~ msgstr ""
#~ "\"Ponechat mapu jádra\" zabrání v nahrání klávesové mapy při příštích "
#~ "startech systému. Jednoduše z /etc/console odstraní klávesovou mapu, "
#~ "kterou jste si dříve vybrali (bude ztracená). Pokud již máte klávesovou "
#~ "mapu nahranou, nemůžete ji až do dalšího restartu změnit."

#~ msgid ""
#~ "\"Select keymap from full list\" offers a full listing of all predefined "
#~ "keymaps. You want this, if you use an USB keyboard from a different "
#~ "computer architecture or if you use an adapter to use such a keyboard."
#~ msgstr ""
#~ "\"Vybrat mapu z kompletního seznamu\" nabídne úplný výpis všech "
#~ "připravených klávesových map. Tato volbu požijte, pokud k počítači "
#~ "připojujete USB klávesnici nebo klávesnici z jiné architektury (přes "
#~ "adaptér)."

#~ msgid ""
#~ "You have asked the keymap configuration tool not to touch an existing "
#~ "keymap you installed, or you asked for higher-priority questions only to "
#~ "be asked and the tool decided not to mess with your existing setup."
#~ msgstr ""
#~ "Požádali jste konfigurační nástroj, aby ponechal stávající klávesovou "
#~ "mapu na pokoji, nebo jste zvolili zobrazení pouze otázek s vyšší "
#~ "prioritou a systém se rozhodl zachovat vaše stávající nastavení."

Reply to: