[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package smstools 3.0.2-5Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
smstools. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Sunday, July 15, 2007.

Thanks,

# translation of smstools_3.0.2-2_cs-utf8.po to czech
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smstools_3.0.2-2_cs-utf8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: msp@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-01 23:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-27 23:43+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>\n"
"Language-Team: czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Manage smsd configuration with debconf?"
msgid "Manage smsd configuration automatically?"
msgstr "Spravovat konfiguraci smsd pomocí debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Reject this option if you want to configure smsd manually."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Previously created configuration file exists"
msgid "Previously created configuration file detected"
msgstr "Existuje již dříve vytvořený konfigurační soubor"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The existing configuration file has been moved to /etc/smsd.conf.bak."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Global Event handler:"
msgid "Global event-handler:"
msgstr "Obsluha globálních událostí:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Specifies an external program or script that will execute, whenever a "
#| "message was sent, received or failed. This is useful e.g. when you want "
#| "to run an email2sms gateway."
msgid ""
"Please specify an external program or script that will execute, whenever a "
"message is sent or received, or on failures. This is useful for instance "
"when running an email2sms gateway."
msgstr ""
"Specifikuje externí program nebo skript, který se spustí kdykoliv, kdy byla "
"zpráva byla poslána, přijata nebo nastala chyba. To je užitečné, chcete-li "
"například provozovat bránu email2sms."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "See the examples in /usr/share/doc/smstools/examples for details."
msgid ""
"Examples of event-handlers are detailed in /usr/share/doc/smstools/examples."
msgstr ""
"Pro upřesnění se podívejte na příklady v /usr/share/doc/smstools/examples."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Modem name:"
msgstr "Jméno modemu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Defines a short name for the modem device. It is required."
msgid ""
"Please specify the short name for the modem device. This is a mandatory "
"setting."
msgstr "Definuje krátké jméno modemového zařízení. Toto je nezbytná položka."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001 ../templates:8001
msgid "Other"
msgstr "Ostatní"

#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6002 ../templates:7001
msgid "Modem device:"
msgstr "Modemové zařízení:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Defines the modem device. Usually this is /dev/ttyS0 for the first com-"
#| "port. But your setup may differ. For e.g USB-Devices you have to choice "
#| "'other' and specify the appriopriate device node with its full path."
msgid ""
"Please specify the modem device. Usually the modem device is /dev/ttyS0 (the "
"first serial port), but your setup may differ; e.g. for a USB device, choose "
"'Other' and specify the full path of the appropriate device node."
msgstr ""
"Definuje modemové zařízení. Většinou to bývá /dev/ttyS0 pro první COM port, "
"ale vaše nastavení se může lišit. Například pro USB zařízení musíte zvolit "
"'ostatní' a specifikovat příslušný uzel zařízení s celou cestou."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please specify an optional extra device for the modem."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002 ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Modem device:"
msgid "Modem device speed (bps):"
msgstr "Modemové zařízení:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Most modems work well with a baudrate of 19200, but some modems require "
#| "another baudrate to work, e.g. 9600 Baud is another common value. If your "
#| "modem does not support any of the baudrates in the list, you have to "
#| "select 'other' and specify the appriopriate baudrate."
msgid ""
"Most modems work well with a speed of 19200bps, but some modems may require "
"9600 bps. If your modem does not support any of the baud rates in the list, "
"select 'Other'."
msgstr ""
"Většina modemů pracuje spolehlivě s rychlostí 19200 Baud, ale některé modemy "
"potřebují ke správné práci jinou rychlost. Například 9600 Baud je další "
"běžně používanou hodnotou. Musíte zvolit 'ostatní' a specifikovat příslušnou "
"baudovou rychlost."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Receive SMS with this device?"
msgstr "Přijímat SMS pomocí tohoto zařízení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "This defines if the device should be used to receive incoming SMS."
msgid ""
"Please choose whether the device should be used to receive incoming SMS."
msgstr ""
"Tohle určuje, zda zařízení má být používáno k přijímání příchozích SMS."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
#, fuzzy
#| msgid "Modem Init String:"
msgid "Modem initialization string:"
msgstr "Inicializační řetězec modemu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Specifies a modem initialisation command. Most modems do not need any "
#| "init string. See your modem manual for more details about modem commands."
msgid ""
"Please specify the modem initialization command. That may be left empty for "
"most modems. Please consult your modem's manual for more details about its "
"supported commands."
msgstr ""
"Specifikuje inicializační příkaz modemu. Většina modemů nepotřebuje žádný "
"inicializační řetězec. Pro více informací o příkazech modemu se podívejte se "
"do manuálu ke svému modemu."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "SIM device PIN code:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "If your SIM needs a PIN to be unlocked, it has to be entered here."
msgid "If the device's SIM needs a PIN to be unlocked, please enter it here."
msgstr "Jestliže je vaše SIM karta chráněná PIN kódem, musíte jej zde uvést."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Configure another modem?"
msgstr "Nastavit další modem?"

#~ msgid ""
#~ "It has been detected that a previously created configuration file exists. "
#~ "A backup of this file has been created in /etc/smsd.conf.bak."
#~ msgstr ""
#~ "Zjistil jsem že existuje již dříve vytvořený konfigurační soubor. Záloha "
#~ "tohoto souboru je v /etc/smsd.conf.bak."

#~ msgid "Modem Device:"
#~ msgstr "Modemové zařízení:"

#~ msgid ""
#~ "This can be used to define a device node other then the previously "
#~ "selection."
#~ msgstr ""
#~ "Tady můžete definovat jiný uzel pro zařízení než v předchozím výběru."

#~ msgid "Baudrate for this device:"
#~ msgstr "Baudová rychlost pro toto zařízení."

#~ msgid "Baudrate:"
#~ msgstr "Baudová rychlost:"

#~ msgid ""
#~ "This can be used to define a baudrate other then the most-common "
#~ "baudrates."
#~ msgstr "Tady můžete definovat jinou baudovou rychlost než běžně užívané."

#~ msgid "In most cases you can leave this field blank."
#~ msgstr "Ve většině případů můžete toto pole nechat prázdné."

#~ msgid "PIN for the SIM in this device:"
#~ msgstr "PIN kód pro SIM kartu v tomto zařízení:"

#~ msgid "You can safely leave this field blank, if it doesn't."
#~ msgstr "Klidně můžete toto pole nechat prázdné pokud není."

Reply to: