[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package udev 0.105-5 (2nd version)(2nd version: I just discovered double spaces in the first version I sent)

Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
udev. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Tuesday, May 15, 2007.

Thanks,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-01 10:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-06 17:55+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Po této aktualizaci je vyžadován restart"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
#| "compatible version is installed or being installed on your system, but  "
#| "you need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is  "
#| "complete."
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Momentálně aktualizujete udev a používáte nekompatibilní verzi jádra. Již se "
"nainstalovala, případně se každou chvílí nainstaluje, kompatibilní verze. Po "
"dokončení instalace musíte co nejdříve restartovat systém s tímto novým "
"jádrem."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Without a reboot with this new kernel version, your system may become  "
#| "UNUSABLE."
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr "Bez restartu do nového jádra se systém stane NEPOUŽITELNÝM."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Proceed with the upgrade nevertheless?"
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr "Přesto pokračovat v aktualizaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. "
#| "You MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before "
#| "proceeding with the upgrade, otherwise your system may become UNUSABLE. "
#| "Packages with a name starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel "
#| "image usable with this new udev version."
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"Momentálně aktualizujete udev a používáte nekompatibilní verzi jádra. Před "
"pokračováním v aktualizaci MUSÍTE nainstalovat kompatibilní verzi jádra "
"(2.6.15 nebo vyšší). Pokud tak neučiníte, stane se systém NEPOUŽITELNÝM "
"Balíky, jejichž název začíná na \"linux-image-2.6-\", poskytují jádra, která "
"jsou vhodná pro tuto verzi udev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a  "
#| "compatible kernel and reboot on it as soon as possible. You have been  "
#| "warned."
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Budete-li přesto pokračovat v aktualizaci balíku udev, měli byste "
"nainstalovat kompatibilní verzi jádra a co nejrychleji do něj restartovat. "
"Nemůžete říct, že vás nikdo nevaroval."

Reply to: