[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package phpmyadmin 4:2.10.1-2Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
phpmyadmin. The English template has been changed, to match the guidelines
in the Developer's reference, and now some messages are marked "fuzzy"
in your translation or are missing.

I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against phpmyadmin.

The deadline for receiving the updated translation is 4 May 2007.

Thanks,
Thijs Kinkhorst

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: phpmyadmin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: thijs@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-26 11:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-28 18:57+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
msgid "Web server to reconfigure automatically:"
msgstr "Který webový server se má nastavit automaticky?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"phpMyAdmin supports any web server that PHP does, but this automatic "
"configuration process only supports Apache."
msgstr ""
"phpMyAdmin podporuje libovolný webový server, pod kterým běží PHP, avšak "
"automatické nastavení umí pouze ve spojení s Apachem."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "User name for web-based setup system:"
msgstr "Uživatelské jméno pro webové konfigurační rozhraní:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid ""
"phpMyAdmin comes with a setup script that can help you with creating a "
"configuration. The script is located at http://localhost/phpmyadmin/scripts/";
"setup.php. For security reasons it requires authorization."
msgstr ""
"Součástí phpMyAdminu je i skript, který vám pomůže s vytvořením konfigurace. "
"Skript je dostupný na http://localhost/phpmyadmin/scripts/setup.php. Z "
"bezpečnostních důvodů je vyžadována autorizace."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Leave empty if you want to use the default user name 'admin'."
msgstr "Chcete-li použít výchozí jméno 'admin', můžete ponechat pole prázdné."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Password for web-based setup system:"
msgstr "Heslo pro webové konfigurační rozhraní:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You can manage the usernames and passwords with the `htpasswd' command. They "
"are stored in the file /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup"
msgstr ""
"Uživatelská jména a hesla jsou uložena v souboru /etc/phpmyadmin/htpasswd."
"setup a můžete je spravovat pomocí nástroje `htpasswd'."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Leave empty if you want to disable access to the web-based setup."
msgstr ""
"Pokud chcete přístup k webovému konfiguračnímu rozhraní zakázat, ponechte "
"pole prázdné."

#~ msgid "Do you want me to restart ${webserver} now?"
#~ msgstr "Chcete, abych nyní restartoval ${webserver}?"

#~ msgid ""
#~ "Remember that in order to activate the new configuration ${webserver} has "
#~ "to be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing /"
#~ "etc/init.d/${webserver} restart"
#~ msgstr ""
#~ "Aby se aktivovalo vaše nové nastavení, musí se ${webserver} restartovat. "
#~ "${webserver} také můžete restartovat ručně příkazem /etc/init.d/"
#~ "${webserver} restart."

Reply to: