[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package mediawiki1.7 1.7.1-13Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
mediawiki1.7. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against mediawiki1.7.

The deadline for receiving the updated translation is Sunday, April 22, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediawiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mediawiki-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-08 23:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-24 11:19+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
msgid "Web server(s) to configure automatically:"
msgstr "Webové servery, které se mají nastavit automaticky:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Please select the web server(s) that should be configured automatically for "
"MediaWiki."
msgstr "Webové servery, které se mají nastavit automaticky:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
msgid "Perform automatic upgrade from MediaWiki 1.5?"
msgstr "Provést automatický přechod z mediawiki1.5?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "MediaWiki is being upgraded from version 1.5."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The new package version uses /var/lib/mediawiki1.7 for the wiki database. "
"The old database files need to be moved before performing the upgrade."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"This operation can be done automatically: the database will be backed up, "
"upgraded, and a new configuration file will be prepared for the new version. "
"The operation can be performed now. Alternatively, you can perform it later "
"by launching, as root, /usr/share/mediawiki1.7/debian-scripts/upgrade-"
"mediawiki1.5."
msgstr ""
"Tento balík obsahuje skript, který to umí provést automaticky. Skript "
"zazálohuje databázi, aktualizuje ji a připraví nový konfigurační soubor pro "
"novou mediawiki. Tento skript můžete použít i později ručně, stačí jako root "
"spustit /usr/share/mediawiki1.7/debian-scripts/upgrade-mediawiki1.5"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
msgid "Database administrative user for MediaWiki 1.7:"
msgstr "Správcovský uživatel mediawiki1.7:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Please provide a MySQL account that has administrative access to the "
"MediaWiki 1.5 database."
msgstr ""
"Zadejte prosím mysql účet, který má správcovský přístup ke staré databázi "
"mediawiki1.5."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "When in doubt, the MySQL root account can be used."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"An AdminSettings.php file will be generated unless the root account is "
"specified."
msgstr ""
"Na základě těchto informací bude vytvořen soubor AdminSettings.php. Pokud "
"jste zadali uživatele root, bude z bezpečnostních důvodů tento soubor po "
"použití zase smazán."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
msgid "Database administrative password for MediaWiki 1.5:"
msgstr "Správcovské heslo pro mediawiki1.7:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"Please specify the password of the MySQL account with administrative access "
"to the MediaWiki 1.5 database."
msgstr ""
"Zadejte prosím mysql účet, který má správcovský přístup ke staré databázi "
"mediawiki1.5."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Configuration files fixed"
msgstr "Konfigurační soubory opraveny"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"A previous bug in the mediawiki package forced configuration files to be "
"stored in /var/lib/mediawiki1.7."
msgstr ""
"V předchozích balících se vyskytovala chyba, která si vynutila umístění "
"konfiguračních souborů do /var/lib/mediawiki1.7."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"These files have been moved back to /etc/mediawiki1.7 and a backup was also "
"made in that directory."
msgstr ""

#~ msgid "You are upgrading from mediawiki1.5."
#~ msgstr "Přecházíte z mediawiki 1.5"

#~ msgid ""
#~ "This package will install its files in a new location:\n"
#~ " /var/lib/mediawiki1.7\n"
#~ "Then you need to upgrade your old mediawiki1.5."
#~ msgstr ""
#~ "Tento balík nainstaluje své soubory do nového umístění:\n"
#~ " /var/lib/mediawiki1.7.\n"
#~ "Poté je nutné převést soubory ze starší mediawiki1.5."

#~ msgid "If you don't know any account, the root user is sufficient."
#~ msgstr "Pokud o takovém uživateli nevíte, můžete zde zadat root."

#~ msgid "Please give the password for the account you specified."
#~ msgstr "Zadejte prosím heslo k účtu, který jste dříve vybrali."

#~ msgid ""
#~ "This is now solved, and your configuration files can now be found at /etc/"
#~ "mediawiki1.7. A backup has been made in case this failed, located in /etc/"
#~ "mediawiki1.7 too."
#~ msgstr ""
#~ "To je nyní vyřešeno a vaše konfigurační soubory se nyní nachází v /etc/"
#~ "mediawiki1.7. Pro případ selhání byla vytvořena záloha, která se taktéž "
#~ "nachází v /etc/mediawiki1.7."

#~ msgid ""
#~ "There is no clear way to upgrade the package. You will therefore have to "
#~ "do this manually. Do not forget to backup the previous database and files."
#~ msgstr ""
#~ "Autoři softwaru nepřipravili jasný dokument popisující přechod na novější "
#~ "verzi, takže to budete muset provést ručně. Nezapomeňte zálohovat své "
#~ "databáze a soubory."

#~ msgid ""
#~ "Usefull and important notes are provided with this package, Please read "
#~ "them deeply before doing anything. They can be found there: /usr/share/"
#~ "doc/mediawiki1.7"
#~ msgstr ""
#~ "Součástí tohoto balíku jsou i důležité a užitečné poznámky, které byste "
#~ "si měli přečíst dříve, než začnete cokoliv provádět. Poznámky se nachází "
#~ "v /usr/share/doc/mediawiki1.7."

Reply to: