[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package samba 3.0.24-4Hi,

This is an urgent call for updates regarding the samba package.

At the very last minute, the package maintainers had to add a new template
to the package. We really apologise for this, but this was mandatory for
smooth upgrades from Debian sarge.

Please note that this template will only be shown during upgrades and
not during new installs, so indeed you should update the translation only if
your language was supported in Debian sarge (but, of course, any update will
be welcomed).

Please send the updated file as a wishlist bug
against samba.

The deadline for receiving the updated translation is Mar 14 00:00 UTC.
We're afraid this will break out all review processes from many teams and,
again, we apologise for this.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-30 22:10+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Upravit smb.conf, aby používal WINS nastavení z DHCP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Pokud váš počítač získává IP adresu z DHCP serveru, může vám tento server "
"nabízet také informace o WINS serverech (jmenných serverech NetBIOSu), které "
"jsou dostupné ve vaší síti. To vyžaduje zásah do souboru smb.conf, kde se "
"nastaví, aby se informace o WINS serverech načítaly ze souboru /etc/samba/"
"dhcp.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Pro využití této vlastnosti musíte mít nainstalovaný balík dhcp3-client."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Konfigurovat smb.conf automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Zbytek konfigurace Samby se zabývá otázkami, které mění parametry v /etc/"
"samba/smb.conf, což je soubor používaný pro nastavení programů nmbd a smbd "
"(dohromady tvoří Sambu). Váš stávající smb.conf obsahuje řádek 'include' "
"nebo volbu, která se táhne přes více řádků, což může zmást proces "
"automatického nastavení a může způsobit, že pro znovuzprovoznění Samby "
"budete muset upravit smb.conf ručně."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Pokud tuto možnost nepovolíte, budete muset zvládnout všechna nastavení sami "
"a nebudete moci využívat výhod pravidelných vylepšení tohoto souboru."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Skupina/název domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
"used with the security=domain setting."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno skupiny, do které má server patřit (resp. se to tak "
"bude jevit klientům. Tento parametr také určuje název domény v případech, "
"kdy používáte nastavení security=domain)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Použít šifrování hesel?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Všichni současní windowsoví klienti používají pro komunikaci se SMB servery "
"šifrovaná hesla. Pokud chcete použít hesla nešifrovaná, musíte změnit jeden "
"parametr v registrech systému Windows."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
"user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Povolení této volby je silně doporučeno. Dáte-li na naši radu, měli byste se "
"ujistit, že máte platný soubor /etc/samba/smbpasswd a že v něm nastavíte "
"hesla všech uživatelů příkazem smbpasswd."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Chaining passdb backends is not supported"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
"backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
"file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
"The new version of samba will not work until you correct this."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Vytvořit databázi hesel /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Aby byla Samba kompatibilní s výchozím nastavením většiny verzí Windows, "
"musí být nastavena pro používání šifrovaných hesel. To vyžaduje, aby byla "
"uživatelská hesla uložena v jiném souboru než /etc/passwd. Tento soubor může "
"být vytvořen automaticky, ale hesla do něj musíte přidat ručně programem "
"smbpasswd a také ho musíte udržovat aktualizovaný."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Pokud soubor nevytvoříte, budete muset nastavit Sambu (a pravděpodobně také "
"klienty), aby používali nešifrovaná hesla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
"package for more details."
msgstr ""
"Podrobnosti naleznete v souboru /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION."
"html z balíku samba-doc."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "daemons"
msgstr "démoni"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Jak chcete spouštět Sambu?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Server Samby smbd může běžet jako obyčejný daemon (doporučeno), nebo se může "
"spouštět z inetd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Přesunout /etc/samba/smbpasswd do /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid ""
"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
"the /etc/samba/smbpasswd file."
msgstr ""
"Samba 3.0 zavedla nové, kompletnější rozhraní k SAM databázi, jež překonává "
"původní soubor /etc/samba/smbpasswd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid ""
"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
msgstr ""
"Prosím potvrďte, zda chcete automaticky převést stávající soubor smbpasswd "
"na /var/lib/samba/passwd.tdb. Pokud plánujete použít jinou pdb databázi "
"(třeba LDAP), měli byste odpovědět záporně."

Reply to: