[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lurker debconf translationshello,

it would be great, if you could update the czech lurker debconf
translataions.
i attached the current cs.po file, it has one fuzzy translation and
three untranslated messages.

greetings
 jonas
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lurker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mejo@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-20 21:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 04:16+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:3
msgid "apache, apache2, apache-ssl, apache-perl"
msgstr "apache, apache2, apache-ssl, apache-perl"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5
msgid "Which servers would you like to be configured automatically?"
msgstr "Které servery se mají nakonfigurovat automaticky?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"It is possible to configure your apache webservers automatically in the way "
"that lurker archive pages are available. This requires the servers to have "
"an include dir in /etc/apache*/conf.d, like the debian apache packages do. "
"You should be able to access lurker at http://localhost/lurker afterwards."
msgstr ""
"Je možné nastavit apache servery tak, aby automaticky zpřístupnily stránky s "
"archivy lurkeru. To vyžaduje, aby měly webové servery adresář include v /etc/"
"apache*/conf.d přesně tak, jak jej vytváří debianí balíky. Poté byste měli "
"byste mít k lurkeru přístup na adrese http://localhost/lurker.";

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid "No webserver will be configured automatically"
msgstr "Žádný webový server nebude nakonfigurován automaticky"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"It seems like you have not installed a supported webserver. The script did "
"not detect an apache include directory at /etc/apache*/conf.d. Therefore, "
"the script did not configure a webserver, and you have to configure manually "
"any webserver that you want to use with lurker."
msgstr ""
"Zdá se, že namáte nainstalovaný žádný podporovaný webový server. Skript "
"nerozpoznal žádnou instalaci apache, která by poskytovala adresář /etc/"
"apache*/conf.d a tedy není co nakonfigurovat. To znamená, že budete muset "
"nastavit webový server pro použití s lurkerem ručně."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:21
msgid "Local Mailing List Archive"
msgstr "Lokální archiv poštovních konferencí"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22
msgid "archive name"
msgstr "jméno archivu"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22
msgid "What name should lurker use when referring to the machine it runs on?"
msgstr "Jakým jménem by se měl lurker odkazovat na počítač, na kterém běží?"

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:27
msgid "Unconfigured"
msgstr "Nenastaveno"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:28
msgid "admin name"
msgstr "jméno administrátora"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:28
msgid ""
"This is the administrator information used at the bottom of generated pages. "
"You should probably set it to something useful."
msgstr ""
"Toto jsou informace o administrátorovi, které se zobrazují dole na "
"vygenerovaných stránkách. Měli byste zadat něco užitečného."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:34
msgid "nill@bitbucket.org"
msgstr "nill@bitbucket.org"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:35
msgid "admin address"
msgstr "adresa administrátora"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:39
msgid "automatic, manual"
msgstr "automaticky, ručně"

#. Type: select
#. Default
#: ../templates:40
msgid "manual"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:41
msgid "Do you want to upgrade your database automatically now?"
msgstr "Chcete nyní automaticky aktualizovat svou databázi?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:41
#, fuzzy
msgid ""
"The database format changed with this release. We provide a script to "
"automatically upgrade your database. It can be found at /usr/share/doc/"
"lurker/lurker-regenerate. Invoke it without arguments for manual database "
"upgrade [2]. Alternatively this can be done automatically for you now [1]. "
"Be aware of the fact that you need enough free space to temporarily save the "
"lurker database a second time."
msgstr ""
"Formát databáze se s touto verzí změnil. Pro automatický převod databáze "
"jsme vytvořili skript /usr/share/doc/lurker/lurker-regenerate. Buď můžete "
"nechat balíček, aby automaticky aktualizoval databázi, nebo to můžete udělat "
"kdykoliv později ručně příkazem 'sh /usr/share/doc/lurker/lurker-regenerate /"
"usr/bin/lurker-index /etc/lurker/lurker.conf'. Mějte prosím na paměti, že "
"pro úspěšný převod musíte mít dvakrát více volného místa, než zabírala stará "
"databáze."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:52
msgid "Password for the lurker system group"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:52
msgid ""
"A password for the lurker system group needs to be set. It is requested when "
"deleting mail from archive through the web button. You can change the "
"password later by running 'gpasswd lurker'."
msgstr ""

Reply to: