[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

new hylafax translationHi,
you are the last translator of hylafax debconf. Please find attached the
new template that need a translation update. I will wait an email from
you during the next few days, then I will upload hylafax 4.2.5-2. If you
translate this file after my upload, please open a bug report against
the source package hylafax and attach your translation to the report.

Thanks,
Giuseppe
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hylafax 1:4.2.1-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: eppesuig@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-19 22:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-18 08:23+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:3
msgid "Don't forget to setup a modem line"
msgstr "NezapomeÅ?te nastavit linku modemu"

#. Type: note
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:3
msgid ""
"Hylafax is now installed as a server but you still have to configure at "
"least a modem in order to send or receive faxes. Please use faxaddmodem in "
"order to define a modem and then restart hylafax so that it will use the new "
"configuration."
msgstr ""
"Hylafax je nyní nainstalován jako server, ale pro posílání a pÅ?ijímání faxů "
"musíte nastavit alespoÅ? nÄ?jakÃœ modem. Pro urÄ?ení modemu pouÅŸijte prosím "
"program faxaddmodem, pro pouşití nové konfigurace hylafax restartujte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:12
msgid "Start the HylaFAX daemon now?"
msgstr "Spustit nyní daemon HylaFAX?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:12
msgid ""
"Hylafax is already configured and may be started now. If you specify to "
"start it later manually, remember to change the value of RUN_HYLAFAX in /etc/"
"default/hylafax."
msgstr ""
"Hylafax je jiÅŸ nastaven a tak ho můşete nyní spustit. Pokud zvolíte ruÄ?ní "
"spuÅ¡tÄ?ní, nezapomeÅ?te v souboru /etc/default/hylafax zmÄ?nit hodnotu "
"RUN_HYLAFAX."

#. Type: note
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:19
msgid "Check base64 encoders"
msgstr "Zkontrolovat dostupnost kodérů base64"

#. Type: note
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:19
msgid ""
"Hylafax is able to send received faxes via email. These emails need to "
"include base64 encoded attachments. Since this is not essential to hylafax "
"to work, you need to do manually some further steps: you should install a "
"package that provide encoders (like mime-codecs or sharutils) and run "
"'faxsetup -server' that will automatically check for those encoders and "
"change its configuration."
msgstr ""
"Hylafax můşe posílat pÅ?íchozí faxy pÅ?es email. Tyto emailové zprávy musí "
"obsahovat pÅ?ílohy zakódované pomocí base64. JelikoÅŸ to není nepostradatelné "
"pro správnou funkci hylafaxu, potÅ?ebujete provést následující kroky: "
"nainstalovat kódovací balíÄ?ek (napÅ?. mime-codecs nebo sharutils) a spustit "
"'faxsetup -server', kterÃœ automaticky zkontroluje pÅ?ítomnost kodérů a jejich "
"konfiguraci."

#. Type: error
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:29
msgid "Hylafax setup failed"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../hylafax-server.templates:29
msgid ""
"While installing hylafax a script called 'faxsetup' failed. This can be "
"caused by many reasons and cannot be fixed automatically so the hylafax-"
"server package is now unconfigured. Please fix the problem, run 'faxsetup -"
"server' as root and reconfigure hylafax-server manually."
msgstr ""

Reply to: