[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] wml://devel/website/index.wmlBon dia Alytidae

> Bon vespre,
> 
> Envio arxiu actualitzat amb les modificacions que proposa l'Aleix. 
> Moltes gràcies als dos per la dedicació.
> 

He actualitzat la traducció en el repositori. Ha calgut afegir un
directori i l'arxiu de compilació. Cal actualitzar la còpia local del
repositori amb cvs update -d per tal d'afegir el nou directori.

https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/catalan/devel/website/

Bona feina!

I. De Marchi


Reply to: