[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://devel/website/index.wmlBon dia Alytidae,

He mirat la traducció:

1. Enlloc de 
en la pàgina web de Debian.
no seria més adequat 
la web de Debian
o bé
el lloc web de Debian?

2. Crec que aquí
<a href="https://lists.debian.org/debian-www/";>subscriure a la
llista de correu <code>debian-www</code></a>.
és millor deixar un espai abans de subscriure 
<a href="https://lists.debian.org/debian-www/";> subscriure a la

Salutacions!


I. De Marchi


Reply to: