[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] wml://CD/http-ftp/index.wmlBon dia Alytidae,

 
> He incorporat els dos canvis que va proposar Innocent de Marchi.
> Adjunto arxiu.
> 

He actualitzat la traducció en el servidor. Pots veurer-la
a
https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/catalan/CD/http-ftp/index.wml?view=log

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: