[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#876472] po-debconf:/postgresql-commonBon dia,
He enviat la traducció.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: