[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://xournalAquí teniu la traducció amb que el que faltava per completar-la. Ja em direu allò que pugui fallar i ho soluciono.

Moltes gràcies.


El 09/06/17 a les 16:51, Alytidae ha escrit:
Bon dia,

Després d'algunes converses m'he decidit a fer aquesta proposta. Veig que està al 70% i he vist que és poca cosa. Per tant, com a primera aportació, crec que m'anirà bé per anar aprenent el procés i així podríem deixar tancada la traducció d'aquesta aplicació de notes. Volia començar per web, però al no tenir permisos m'he decidit per això. Entenc que si ningú diu res, puc tirar endavant i vaig enviant els missatges segons marca l'enllaç de pseudo url i finalment enviar-la com a bug. Qualsevol cosa que veieu que faig malament, ja em direu.

Salut.


# Catalan translations for xournal package
# Traduccions al català del paquet «xournal».
# Copyright (C) 2009 THE xournal'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the xournal package.
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xournal 0.4.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-02 16:42-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-11 21:17+0200\n"
"Last-Translator: David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#: src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"Invalid command line parameters.\n"
"Usage: %s [filename.xoj]\n"
msgstr ""
"Els paràmetres de la línia de comandes són invàlids.\n"
"Ã?s: %s [filename.xoj]\n"

#: src/main.c:291 src/xo-callbacks.c:105 src/xo-callbacks.c:156
#: src/xo-callbacks.c:3126
#, c-format
msgid "Error opening file '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer «%s»"

#: src/xo-interface.c:350 src/xo-interface.c:2951 src/xo-misc.c:1405
msgid "Xournal"
msgstr "Xournal"

#: src/xo-interface.c:360
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"

#: src/xo-interface.c:371
msgid "Annotate PD_F"
msgstr "Fes notes a un fitxer PD_F"

#: src/xo-interface.c:396
msgid "Recent Doc_uments"
msgstr "Doc_uments recents"

#: src/xo-interface.c:403
msgid "0"
msgstr "0"

#: src/xo-interface.c:407
msgid "1"
msgstr "1"

#: src/xo-interface.c:411
msgid "2"
msgstr "2"

#: src/xo-interface.c:415
msgid "3"
msgstr "3"

#: src/xo-interface.c:419
msgid "4"
msgstr "4"

#: src/xo-interface.c:423
msgid "5"
msgstr "5"

#: src/xo-interface.c:427
msgid "6"
msgstr "6"

#: src/xo-interface.c:431
msgid "7"
msgstr "7"

#: src/xo-interface.c:440
msgid "Print Options"
msgstr "Opcions d'impressió"

#: src/xo-interface.c:455
msgid "_Export to PDF"
msgstr "_Exporta a PDF"

#: src/xo-interface.c:471
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"

#: src/xo-interface.c:516
msgid "_View"
msgstr "_Visualitza"

#: src/xo-interface.c:523
msgid "_Continuous"
msgstr "_Continu"

#: src/xo-interface.c:529
msgid "_One Page"
msgstr "_Pàgina única"

#: src/xo-interface.c:540
msgid "Full Screen"
msgstr "Pantalla completa"

#: src/xo-interface.c:552
msgid "_Zoom"
msgstr "_Ampliació"

#: src/xo-interface.c:580
msgid "Page _Width"
msgstr "Amplada de la _pàgina"

#: src/xo-interface.c:591
msgid "_Set Zoom"
msgstr "_Defineix l'ampliació"

#: src/xo-interface.c:600
msgid "_First Page"
msgstr "Pàgina _inicial"

#: src/xo-interface.c:611
msgid "_Previous Page"
msgstr "Pàgina an_terior"

#: src/xo-interface.c:622
msgid "_Next Page"
msgstr "Pàgina _següent"

#: src/xo-interface.c:633
msgid "_Last Page"
msgstr "Pàgina _final"

#: src/xo-interface.c:649
msgid "_Show Layer"
msgstr "_Mostra la capa"

#: src/xo-interface.c:657
msgid "_Hide Layer"
msgstr "_Oculta la capa"

#: src/xo-interface.c:665
msgid "_Page"
msgstr "_Pàgina"

#: src/xo-interface.c:672
msgid "New Page _Before"
msgstr "Pàgina nova a_bans"

#: src/xo-interface.c:676
msgid "New Page _After"
msgstr "Pàgina nova _després"

#: src/xo-interface.c:680
msgid "New Page At _End"
msgstr "Pàgina nova al _final"

#: src/xo-interface.c:684
msgid "_Delete Page"
msgstr "_Suprimeix la pàgina"

#: src/xo-interface.c:693
msgid "_New Layer"
msgstr "_Capa nova"

#: src/xo-interface.c:697
msgid "Delete La_yer"
msgstr "Suprimeix la ca_pa"

#: src/xo-interface.c:701
msgid "_Flatten"
msgstr "A_plana"

#: src/xo-interface.c:710
msgid "Paper Si_ze"
msgstr "Mida del _paper"

#: src/xo-interface.c:714
msgid "Paper _Color"
msgstr "_Color del paper"

#: src/xo-interface.c:721
msgid "_white paper"
msgstr "paper _blanc"

#: src/xo-interface.c:727
msgid "_yellow paper"
msgstr "paper _groc"

#: src/xo-interface.c:733
msgid "_pink paper"
msgstr "paper _rosa"

#: src/xo-interface.c:739
msgid "_orange paper"
msgstr "paper _taronja"

#: src/xo-interface.c:745
msgid "_blue paper"
msgstr "paper _blau"

#: src/xo-interface.c:751
msgid "_green paper"
msgstr "paper _verd"

#: src/xo-interface.c:757 src/xo-interface.c:1025
msgid "other..."
msgstr "un altre..."

#: src/xo-interface.c:761 src/xo-interface.c:797 src/xo-interface.c:1029
#: src/xo-interface.c:1270 src/xo-interface.c:1346
msgid "NA"
msgstr "No aplicable"

#: src/xo-interface.c:766
msgid "Paper _Style"
msgstr "E_stil del paper"

#: src/xo-interface.c:773
msgid "_plain"
msgstr "_llis"

#: src/xo-interface.c:779
msgid "_lined"
msgstr "_pautat"

#: src/xo-interface.c:785
msgid "_ruled"
msgstr "_reglat"

#: src/xo-interface.c:791
msgid "_graph"
msgstr "_quadriculat"

#: src/xo-interface.c:802
msgid "Apply _To All Pages"
msgstr "Apli_ca a totes les pàgines"

#: src/xo-interface.c:811
msgid "_Load Background"
msgstr "_Carrega un fons"

#: src/xo-interface.c:819
msgid "Background Screens_hot"
msgstr "Ca_ptura de pantalla del fons"

#: src/xo-interface.c:828
msgid "Default _Paper"
msgstr "Paper p_redeterminat"

#: src/xo-interface.c:832
msgid "Set As De_fault"
msgstr "Defineix com a _predeterminat"

#: src/xo-interface.c:836
msgid "_Tools"
msgstr "Ei_nes"

#: src/xo-interface.c:843 src/xo-interface.c:1206 src/xo-interface.c:1282
msgid "_Pen"
msgstr "_Llapis"

#: src/xo-interface.c:852 src/xo-interface.c:1212 src/xo-interface.c:1288
msgid "_Eraser"
msgstr "_Esborrador"

#: src/xo-interface.c:861 src/xo-interface.c:1218 src/xo-interface.c:1294
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Marcador fluorescent"

#: src/xo-interface.c:870 src/xo-interface.c:1224 src/xo-interface.c:1300
msgid "_Text"
msgstr "_Text"

#: src/xo-interface.c:884
msgid "_Shape Recognizer"
msgstr "_Reconeixedor de formes"

#: src/xo-interface.c:891
msgid "Ru_ler"
msgstr "_Regle"

#: src/xo-interface.c:903 src/xo-interface.c:1230 src/xo-interface.c:1306
msgid "Select Re_gion"
msgstr "Selecciona una re_gió"

#: src/xo-interface.c:912 src/xo-interface.c:1236 src/xo-interface.c:1312
msgid "Select _Rectangle"
msgstr "Selecciona un _rectangle"

#: src/xo-interface.c:921 src/xo-interface.c:1242 src/xo-interface.c:1318
msgid "_Vertical Space"
msgstr "Espai _vertical"

#: src/xo-interface.c:930 src/xo-interface.c:1248 src/xo-interface.c:1324
msgid "H_and Tool"
msgstr "_Eina de mà"

#: src/xo-interface.c:943
msgid "_Color"
msgstr "_Color"

#: src/xo-interface.c:954
msgid "blac_k"
msgstr "_negre"

#: src/xo-interface.c:960
msgid "_blue"
msgstr "_blau"

#: src/xo-interface.c:966
msgid "_red"
msgstr "_vermell"

#: src/xo-interface.c:972
msgid "_green"
msgstr "v_erd"

#: src/xo-interface.c:978
msgid "gr_ay"
msgstr "gri_s"

#: src/xo-interface.c:989
msgid "light bl_ue"
msgstr "blau _cel"

#: src/xo-interface.c:995
msgid "light gr_een"
msgstr "ve_rd clar"

#: src/xo-interface.c:1001
msgid "_magenta"
msgstr "_magenta"

#: src/xo-interface.c:1007
msgid "_orange"
msgstr "taron_ja"

#: src/xo-interface.c:1013
msgid "_yellow"
msgstr "gro_c"

#: src/xo-interface.c:1019
msgid "_white"
msgstr "b_lanc"

#: src/xo-interface.c:1034
msgid "Pen _Options"
msgstr "_Opcions del llapis"

#: src/xo-interface.c:1041
msgid "_very fine"
msgstr "mol_t prim"

#: src/xo-interface.c:1047 src/xo-interface.c:1078 src/xo-interface.c:1126
msgid "_fine"
msgstr "_prim"

#: src/xo-interface.c:1053 src/xo-interface.c:1084 src/xo-interface.c:1132
msgid "_medium"
msgstr "_mitjà"

#: src/xo-interface.c:1059 src/xo-interface.c:1090 src/xo-interface.c:1138
msgid "_thick"
msgstr "_gruixut"

#: src/xo-interface.c:1065
msgid "ver_y thick"
msgstr "_molt gruixut"

#: src/xo-interface.c:1071
msgid "Eraser Optio_ns"
msgstr "Opcions de l'_esborrador"

#: src/xo-interface.c:1101
msgid "_standard"
msgstr "e_stàndard"

#: src/xo-interface.c:1107
msgid "_whiteout"
msgstr "nete_ja"

#: src/xo-interface.c:1113
msgid "_delete strokes"
msgstr "su_primeix els traços"

#: src/xo-interface.c:1119
msgid "Highlighter Opt_ions"
msgstr "Opc_ions del marcador fluorescent"

#: src/xo-interface.c:1144
msgid "Text _Font..."
msgstr "_Tipus de lletra del text..."

#: src/xo-interface.c:1160
msgid "_Default Pen"
msgstr "_Llapis predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1164
msgid "Default Eraser"
msgstr "Esborrador predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1168
msgid "Default Highlighter"
msgstr "Marcador fluorescent predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1172
msgid "Default Te_xt"
msgstr "Te_xt predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1176
msgid "Set As Default"
msgstr "Defineix-lo com a predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1180
msgid "_Options"
msgstr "_Opcions"

#: src/xo-interface.c:1187
msgid "Use _XInput"
msgstr "Utilitza l'_XInput"

#: src/xo-interface.c:1191
msgid "_Eraser Tip"
msgstr "Utilitza la goma del _llapis"

#: src/xo-interface.c:1195
msgid "_Pressure sensitivity"
msgstr "Sensibilitat de la _pressió"

#: src/xo-interface.c:1199
msgid "Button _2 Mapping"
msgstr "Mapatge del botó _2"

#: src/xo-interface.c:1258 src/xo-interface.c:1334
msgid "_Link to Primary Brush"
msgstr "_Vincula al pinzell primari"

#: src/xo-interface.c:1264 src/xo-interface.c:1340
msgid "_Copy of Current Brush"
msgstr "_Copia el pinzell actual"

#: src/xo-interface.c:1275
msgid "Button _3 Mapping"
msgstr "Mapatge del botó _3"

#: src/xo-interface.c:1351
msgid "Buttons Switch Mappings"
msgstr "Botons de canvi de mapatge"

#: src/xo-interface.c:1360
msgid "_Progressive Backgrounds"
msgstr "Fons _progressius"

#: src/xo-interface.c:1364
msgid "Print Paper _Ruling"
msgstr "Imprimeix les _línies del paper"

#: src/xo-interface.c:1368
msgid "Autoload pdf.xoj"
msgstr "Càrrega automàtica pdf.xoj"

#: src/xo-interface.c:1372
msgid "Left-Handed Scrollbar"
msgstr "Barra de desplaçament per a esquerrans"

#: src/xo-interface.c:1376
msgid "Shorten _Menus"
msgstr "Escurça els _menús"

#: src/xo-interface.c:1385
msgid "A_uto-Save Preferences"
msgstr "Desa les preferències a_utomàticament"

#: src/xo-interface.c:1389
msgid "_Save Preferences"
msgstr "_Desa les preferències"

#: src/xo-interface.c:1393
msgid "_Help"
msgstr "_Ajuda"

#: src/xo-interface.c:1404
msgid "_About"
msgstr "_Quant a"

#: src/xo-interface.c:1417
msgid "Save"
msgstr "Desa"

#: src/xo-interface.c:1422
msgid "New"
msgstr "Nova"

#: src/xo-interface.c:1427
msgid "Open"
msgstr "Obre"

#: src/xo-interface.c:1440
msgid "Cut"
msgstr "Retalla"

#: src/xo-interface.c:1445
msgid "Copy"
msgstr "Copia"

#: src/xo-interface.c:1450
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"

#: src/xo-interface.c:1463
msgid "Undo"
msgstr "Desfés"

#: src/xo-interface.c:1468
msgid "Redo"
msgstr "Refés"

#: src/xo-interface.c:1481
msgid "First Page"
msgstr "Primera pàgina"

#: src/xo-interface.c:1486
msgid "Previous Page"
msgstr "Pàgina anterior"

#: src/xo-interface.c:1491
msgid "Next Page"
msgstr "Pàgina següent"

#: src/xo-interface.c:1496
msgid "Last Page"
msgstr "Pàgina final"

#: src/xo-interface.c:1509
msgid "Zoom Out"
msgstr "Redueix"

#: src/xo-interface.c:1514 src/xo-interface.c:3045
msgid "Page Width"
msgstr "Amplada de la pàgina"

#: src/xo-interface.c:1520
msgid "Zoom In"
msgstr "Amplia"

#: src/xo-interface.c:1525
msgid "Normal Size"
msgstr "Mida normal"

#: src/xo-interface.c:1530 src/xo-interface.c:3004
msgid "Set Zoom"
msgstr "Definiu l'ampliació"

#: src/xo-interface.c:1539
msgid "Toggle Fullscreen"
msgstr "Commuta la pantalla completa"

#: src/xo-interface.c:1548
msgid "Pencil"
msgstr "Llapis"

#: src/xo-interface.c:1554
msgid "Pen"
msgstr "Llapis"

#: src/xo-interface.c:1559 src/xo-interface.c:1565
msgid "Eraser"
msgstr "Esborrador"

#: src/xo-interface.c:1570 src/xo-interface.c:1576
msgid "Highlighter"
msgstr "Marcador fluorescent"

#: src/xo-interface.c:1581 src/xo-interface.c:1587
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: src/xo-interface.c:1592 src/xo-interface.c:1598
msgid "Shape Recognizer"
msgstr "Reconeixedor de formes"

#: src/xo-interface.c:1601 src/xo-interface.c:1607
msgid "Ruler"
msgstr "Regle"

#: src/xo-interface.c:1618 src/xo-interface.c:1624
msgid "Select Region"
msgstr "Selecciona una regió"

#: src/xo-interface.c:1629 src/xo-interface.c:1635
msgid "Select Rectangle"
msgstr "Selecciona un rectangle"

#: src/xo-interface.c:1640 src/xo-interface.c:1646
msgid "Vertical Space"
msgstr "Espai vertical"

#: src/xo-interface.c:1651
msgid "Hand Tool"
msgstr "Eina de mà"

#: src/xo-interface.c:1670 src/xo-interface.c:1674
msgid "Default"
msgstr "Predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1678 src/xo-interface.c:1681
msgid "Default Pen"
msgstr "Llapis predeterminat"

#: src/xo-interface.c:1692 src/xo-interface.c:1700
msgid "Fine"
msgstr "Prim"

#: src/xo-interface.c:1705 src/xo-interface.c:1713
msgid "Medium"
msgstr "Mitjà"

#: src/xo-interface.c:1718 src/xo-interface.c:1726
msgid "Thick"
msgstr "Gruixut"

#: src/xo-interface.c:1745 src/xo-interface.c:1752
msgid "Black"
msgstr "Negre"

#: src/xo-interface.c:1757 src/xo-interface.c:1764
msgid "Blue"
msgstr "Blau"

#: src/xo-interface.c:1769 src/xo-interface.c:1776
msgid "Red"
msgstr "Vermell"

#: src/xo-interface.c:1781 src/xo-interface.c:1788
msgid "Green"
msgstr "Verd"

#: src/xo-interface.c:1793 src/xo-interface.c:1800
msgid "Gray"
msgstr "Gris"

#: src/xo-interface.c:1805 src/xo-interface.c:1812
msgid "Light Blue"
msgstr "Blau cel"

#: src/xo-interface.c:1817 src/xo-interface.c:1824
msgid "Light Green"
msgstr "Verd clar"

#: src/xo-interface.c:1829 src/xo-interface.c:1836
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"

#: src/xo-interface.c:1841 src/xo-interface.c:1848
msgid "Orange"
msgstr "Taronja"

#: src/xo-interface.c:1853 src/xo-interface.c:1860
msgid "Yellow"
msgstr "Groc"

#: src/xo-interface.c:1865 src/xo-interface.c:1872
msgid "White"
msgstr "Blanc"

#: src/xo-interface.c:1919
msgid " Page "
msgstr " Pàgina "

#: src/xo-interface.c:1927
msgid "Set page number"
msgstr "Defineix el número de pàgina"

#: src/xo-interface.c:1931
msgid " of n"
msgstr " de n"

#: src/xo-interface.c:1939
msgid " Layer: "
msgstr " Capa: "

#: src/xo-interface.c:2826
msgid "Set Paper Size"
msgstr "Estableix la mida del paper"

#: src/xo-interface.c:2838
msgid "Standard paper sizes:"
msgstr "Mides de paper estàndard:"

#: src/xo-interface.c:2846
msgid "A4"
msgstr "A4"

#: src/xo-interface.c:2847
msgid "A4 (landscape)"
msgstr "A4 (apaïsat)"

#: src/xo-interface.c:2848
msgid "US Letter"
msgstr "Carta nord-americana"

#: src/xo-interface.c:2849
msgid "US Letter (landscape)"
msgstr "Carta nord-americana (apaïsat)"

#: src/xo-interface.c:2850
msgid "Custom"
msgstr "Personalitzada"

#: src/xo-interface.c:2856
msgid "Width:"
msgstr "Amplada de la pàgina:"

#: src/xo-interface.c:2865
msgid "Height:"
msgstr "Alçada de la pàgina:"

#: src/xo-interface.c:2877
msgid "cm"
msgstr "cm"

#: src/xo-interface.c:2878
msgid "in"
msgstr "in"

#: src/xo-interface.c:2879
msgid "pixels"
msgstr "píxels"

#: src/xo-interface.c:2880
msgid "points"
msgstr "punts"

#: src/xo-interface.c:2940
msgid "About Xournal"
msgstr "Quant al Xournal"

#: src/xo-interface.c:2956
msgid ""
"Written by Denis Auroux\n"
"and other contributors\n"
"    http://xournal.sourceforge.net/    "
msgstr ""
"Creat per Denis Auroux\n"
"i altres col·laboradors\n"
"    http://xournal.sourceforge.net/    "

#: src/xo-interface.c:3020
msgid "Zoom: "
msgstr "Ampliació: "

#: src/xo-interface.c:3033
msgid "%"
msgstr "%"

#: src/xo-interface.c:3038
msgid "Normal size (100%)"
msgstr "Mida normal (100%)"

#: src/xo-interface.c:3052
msgid "Page Height"
msgstr "Alçada de la pàgina"

#. user aborted on save confirmation
#: src/xo-callbacks.c:51 src/xo-file.c:665
msgid "Open PDF"
msgstr "Obre un fitxer PDF"

#: src/xo-callbacks.c:59 src/xo-callbacks.c:132 src/xo-callbacks.c:231
#: src/xo-callbacks.c:385 src/xo-callbacks.c:1444 src/xo-file.c:673
msgid "All files"
msgstr "Tots els fitxers"

#: src/xo-callbacks.c:62 src/xo-callbacks.c:388 src/xo-file.c:676
msgid "PDF files"
msgstr "Fitxers PDF"

#: src/xo-callbacks.c:70 src/xo-callbacks.c:1467
msgid "Attach file to the journal"
msgstr "Adjunta el fitxer al diari"

#. user aborted on save confirmation
#: src/xo-callbacks.c:124
msgid "Open Journal"
msgstr "Obre un diari"

#: src/xo-callbacks.c:135 src/xo-callbacks.c:234
msgid "Xournal files"
msgstr "Fitxers del Xournal"

#: src/xo-callbacks.c:184 src/xo-callbacks.c:279
#, c-format
msgid "Error saving file '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en desar el fitxer «%s»"

#: src/xo-callbacks.c:203
msgid "Save Journal"
msgstr "Desa el diari"

#: src/xo-callbacks.c:260 src/xo-callbacks.c:406
#, c-format
msgid "Should the file %s be overwritten?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer %s?"

#: src/xo-callbacks.c:359
msgid "Export to PDF"
msgstr "Exporta a PDF"

#: src/xo-callbacks.c:419
#, c-format
msgid "Error creating file '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer «%s»"

#: src/xo-callbacks.c:1371
msgid "Pick a Paper Color"
msgstr "Tria un color de paper"

#: src/xo-callbacks.c:1436
msgid "Open Background"
msgstr "Obre un fons"

#: src/xo-callbacks.c:1452
msgid "Bitmap files"
msgstr "Fitxers de mapa de bits"

#: src/xo-callbacks.c:1460
msgid "PS/PDF files (as bitmaps)"
msgstr "Fitxers PS/PDF (com a mapes de bits)"

#: src/xo-callbacks.c:1490
#, c-format
msgid "Error opening background '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en obrir el fons «%s»"

#: src/xo-callbacks.c:2036
msgid "Select Font"
msgstr "Seleccioneu el tipus de lletra"

#: src/xo-callbacks.c:2434
msgid ""
"Drawing is not allowed on the background layer.\n"
" Switching to Layer 1."
msgstr ""
"No es pot dibuixar a la capa de fons.\n"
" Es commutarà a la capa 1."

#: src/xo-support.c:90 src/xo-support.c:114
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer de mapa de píxels: %s"

#: src/xo-file.c:122 src/xo-file.c:154
#, c-format
msgid "Could not write background '%s'. Continuing anyway."
msgstr "No es pot escriure el fons '%s'. Continuant igualment."

#: src/xo-file.c:252
#, c-format
msgid "Invalid file contents"
msgstr "Els continguts del fitxer no són vàlids"

#: src/xo-file.c:402
#, c-format
msgid "Could not open background '%s'. Setting background to white."
msgstr "No es pot obrir el fons '%s'. Fixant el fons a blanc."

#: src/xo-file.c:660
#, c-format
msgid ""
"Could not open background '%s'.\n"
"Select another file?"
msgstr ""
"No es pot obrir el fons '%s',\n"
"Voleu seleccionar un altre arxiu?"

#: src/xo-file.c:806
#, c-format
msgid "Could not open background '%s'."
msgstr "No es pot obrir el fons '%s'."

#: src/xo-file.c:1033
msgid "Unable to render one or more PDF pages."
msgstr "No es poden renderitzar una o més pàgines PDF."

#: src/xo-file.c:1439
msgid " the display resolution, in pixels per inch"
msgstr "la resolució de la pantalla, en píxels per polzada"

#: src/xo-file.c:1442
msgid " the initial zoom level, in percent"
msgstr "el nivell d'ampliació inicial, en percentatge"

#: src/xo-file.c:1445
msgid " maximize the window at startup (true/false)"
msgstr "maximitza la finestra a l'engegada (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1448
msgid " start in full screen mode (true/false)"
msgstr "engega en mode de pantalla completa (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1451
msgid " the window width in pixels (when not maximized)"
msgstr "l'amplada de la finestra en píxels (quan no és completa)"

#: src/xo-file.c:1454
msgid " the window height in pixels"
msgstr "l'altura de la finestra en píxels"

#: src/xo-file.c:1457
msgid " scrollbar step increment (in pixels)"
msgstr "increment de la barra de desplaçament (en píxels)"

#: src/xo-file.c:1460
msgid " the step increment in the zoom dialog box"
msgstr "l'increment en la caixa de diàleg d'ampliació"

#: src/xo-file.c:1463
msgid " the multiplicative factor for zoom in/out"
msgstr "el factor multiplicador de l'ampliació/reducció"

#: src/xo-file.c:1466
msgid " document view (true = continuous, false = single page)"
msgstr "vista del document (cert=continu, fals=pàgina única)"

#: src/xo-file.c:1469
msgid " use XInput extensions (true/false)"
msgstr "utilitza extensions XInput (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1472
msgid " discard Core Pointer events in XInput mode (true/false)"
msgstr ""
"descarta esdeveniments del punter principal en mode XInput (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1475
msgid " always map eraser tip to eraser (true/false)"
msgstr ""
"associa sempre la punta de la goma d'esborrar a la goma d'esborrar (cert/"
"fals)"

#: src/xo-file.c:1478
msgid ""
" buttons 2 and 3 switch mappings instead of drawing (useful for some "
"tablets) (true/false)"
msgstr ""
"els botons 2 i 3 intercanvien els mapejos en comptes de dibuixar (útil per "
"algunes tauletes) (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1481
msgid ""
" automatically load filename.pdf.xoj instead of filename.pdf (true/false)"
msgstr ""
"carregar automàticament nomarxiu.pdf.xoj en comptes de nomarxiu.pdf (cert/"
"fals)"

#: src/xo-file.c:1484
msgid " default path for open/save (leave blank for current directory)"
msgstr ""
"camí per defecte per obrir/guardar (deixa-ho en blanc per a l'actual "
"directori)"

#: src/xo-file.c:1487
msgid " use pressure sensitivity to control pen stroke width (true/false)"
msgstr ""
"utilitza sensibilitat en la pressió per controlar l'amplada del traç del "
"llapis (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1490
msgid " minimum width multiplier"
msgstr "mínim multiplicador d'ample"

#: src/xo-file.c:1493
msgid " maximum width multiplier"
msgstr "màxim multiplicador d'ample"

#: src/xo-file.c:1496
msgid ""
" interface components from top to bottom\n"
" valid values: drawarea menu main_toolbar pen_toolbar statusbar"
msgstr ""
"components de la interfície des del capdamunt fins a baix\n"
"valors vàlids: drawarea menu main_toolbar pen_toolbar statusbar\n"
" que corresponen a l'àrea de dibuix, el menú, la barra d'eines principal, "
"la barra d'eines del llapis i la barra d'estat."

#: src/xo-file.c:1499
msgid " interface components in fullscreen mode, from top to bottom"
msgstr ""
"components de la interfície en mode de pantalla completa, des de dalt a baix"

#: src/xo-file.c:1502
msgid " interface has left-handed scrollbar (true/false)"
msgstr "la interfície té barra de desplaçament per a esquerrans (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1505
msgid " hide some unwanted menu or toolbar items (true/false)"
msgstr "amagar alguns menús o barra d'eines poc usades (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1508
msgid ""
" interface items to hide (customize at your own risk!)\n"
" see source file xo-interface.c for a list of item names"
msgstr ""
"elements de la interfície a amagar (personalitza-ho sota la teva "
"responsabilitat)\n"
"mira el codi font a xo-interface.c per veure la llista de noms dels elements"

#: src/xo-file.c:1511
msgid ""
" highlighter opacity (0 to 1, default 0.5)\n"
" warning: opacity level is not saved in xoj files!"
msgstr ""
"opacitat del marcador fluorescent (0 a 1, per defecte 0.5)\n"
"avís: el nivell d'opacitat no es guarda als fitxers xoj!"

#: src/xo-file.c:1514
msgid " auto-save preferences on exit (true/false)"
msgstr "desament automàtic al sortir (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1518
msgid " the default page width, in points (1/72 in)"
msgstr ""
"amplada per defecte de la pantalla en punts (en punts, 1pt = 1/72 polzades "
"= 0,35 mm)"

#: src/xo-file.c:1521
msgid " the default page height, in points (1/72 in)"
msgstr ""
"altura per defecte de la pantalla en punts (en punts, 1pt = 1/72 polzades "
"= 0,35 mm)"

#: src/xo-file.c:1524
msgid " the default paper color"
msgstr "el color per defecte del paper"

#: src/xo-file.c:1529
msgid " the default paper style (plain, lined, ruled, or graph)"
msgstr "l'estil per defecte del paper (pla, pautat, reglat o quadriculat)"

#: src/xo-file.c:1532
msgid " apply paper style changes to all pages (true/false)"
msgstr ""
"aplica els canvis en l'estil del paper a totes les pàgines (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1535
msgid " preferred unit (cm, in, px, pt)"
msgstr "unitat preferida (cm, in, px, pt)"

#: src/xo-file.c:1538
msgid " include paper ruling when printing or exporting to PDF (true/false)"
msgstr ""
"incloure les guies del paper quan s'imprimeixi o s'exporti a PDF (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1541
msgid " just-in-time update of page backgrounds (true/false)"
msgstr "actualització en temps real dels fons de la pàgina (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1544
msgid ""
" bitmap resolution of PS/PDF backgrounds rendered using ghostscript (dpi)"
msgstr ""
"resolució dels mapes de bits dels fons dels PS/PDF renderitzats amb "
"ghostscript (dpi)"

#: src/xo-file.c:1547
msgid ""
" bitmap resolution of PDF backgrounds when printing with libgnomeprint (dpi)"
msgstr ""
"resolució dels mapes de bits dels fons dels PS/PDF quan s'imprimeix amb "
"libgnomeprint (dpi)"

#: src/xo-file.c:1551
msgid ""
" selected tool at startup (pen, eraser, highlighter, selectrect, vertspace, "
"hand)"
msgstr ""
"eina seleccionada a l'iniciar (llapis, esborrador, marcador fluorescent, "
"seleccionador de rectangle, espai vertical, mà)"

#: src/xo-file.c:1554
msgid " default pen color"
msgstr "color per defecte del llapis"

#: src/xo-file.c:1559
msgid " default pen thickness (fine = 1, medium = 2, thick = 3)"
msgstr "gruix per defecte del llapis (fi = 1, mitjà = 2, gruixut = 3)"

#: src/xo-file.c:1562
msgid " default pen is in ruler mode (true/false)"
msgstr "el llapis per defecte està en mode regle (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1565
msgid " default pen is in shape recognizer mode (true/false)"
msgstr ""
"el llapis per defecte està en mode reconeixement de formes (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1568
msgid " default eraser thickness (fine = 1, medium = 2, thick = 3)"
msgstr "gruix per defecte de l'esborrador (fi = 1, mitjà = 2, gruixut = 3)"

#: src/xo-file.c:1571
msgid " default eraser mode (standard = 0, whiteout = 1, strokes = 2)"
msgstr ""
"mode per defecte de l'esborrador (estàndard = 0, líquid corrector = 2, "
"esborrat de traços = 3)"

#: src/xo-file.c:1574
msgid " default highlighter color"
msgstr "color per defecte del marcador fluorescent"

#: src/xo-file.c:1579
msgid " default highlighter thickness (fine = 1, medium = 2, thick = 3)"
msgstr ""
"gruix per defecte del marcador fluorescent (fi = 1, mitjà = 2, gruixut = 3)"

#: src/xo-file.c:1582
msgid " default highlighter is in ruler mode (true/false)"
msgstr "el marcador fluorescent per defecte està en mode regle (cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1585
msgid " default highlighter is in shape recognizer mode (true/false)"
msgstr ""
"el marcador fluorescent per defecte està en mode reconeixement de formes "
"(cert/fals)"

#: src/xo-file.c:1588
msgid ""
" button 2 tool (pen, eraser, highlighter, text, selectrect, vertspace, hand)"
msgstr ""
"eina del botó 2 (llapis, esborrador, marcador fluorescent, text, "
"seleccionador de rectangles, espai vertical, mà)"

#: src/xo-file.c:1591
msgid ""
" button 2 brush linked to primary brush (true/false) (overrides all other "
"settings)"
msgstr ""
"el pinzell de botó 2 està associat al pinzell primari (cert/fals) "
"(sobreescriu totes les altres configuracions)"

#: src/xo-file.c:1594
msgid " button 2 brush color (for pen or highlighter only)"
msgstr ""
"color del pinzell del botó 2 (només per llapis o marcador fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1601
msgid " button 2 brush thickness (pen, eraser, or highlighter only)"
msgstr ""
"gruix del pinzell del botó 2 (només per llapis, esborrador o marcador "
"fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1605
msgid " button 2 ruler mode (true/false) (for pen or highlighter only)"
msgstr ""
"mode reglat del botó 2 (cert/fals) (només per llapis o marcador fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1609
msgid " button 2 shape recognizer mode (true/false) (pen or highlighter only)"
msgstr ""
"mode reconeixedor de formes del botó 2 (cert/fals) (només per llapis o "
"marcador fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1613
msgid " button 2 eraser mode (eraser only)"
msgstr "mode d'esborrador del botó 2 (només per esborrador)"

#: src/xo-file.c:1616
msgid ""
" button 3 tool (pen, eraser, highlighter, text, selectrect, vertspace, hand)"
msgstr ""
"eina del botó 3 (llapis, esborrador, marcador fluorescent, text, "
"seleccionador de rectangles, espai vertical, mà)"

#: src/xo-file.c:1619
msgid ""
" button 3 brush linked to primary brush (true/false) (overrides all other "
"settings)"
msgstr ""
"el pinzell de botó 3 està associat al pinzell primari (cert/fals) "
"(sobreescriu totes les altres configuracions)"

#: src/xo-file.c:1622
msgid " button 3 brush color (for pen or highlighter only)"
msgstr ""
"color del pinzell del botó 3 (només per llapis o marcador fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1629
msgid " button 3 brush thickness (pen, eraser, or highlighter only)"
msgstr ""
"gruix del pinzell del botó 3 (només per llapis, esborrador o marcador "
"fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1633
msgid " button 3 ruler mode (true/false) (for pen or highlighter only)"
msgstr ""
"mode reglat del botó 3 (cert/fals) (només per llapis o marcador fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1637
msgid " button 3 shape recognizer mode (true/false) (pen or highlighter only)"
msgstr ""
"mode reconeixedor de formes del botó 3 (cert/fals) (només per llapis o "
"marcador fluorescent)"

#: src/xo-file.c:1641
msgid " button 3 eraser mode (eraser only)"
msgstr "mode d'esborrador del botó 3 (només per esborrador)"

#: src/xo-file.c:1645
msgid " thickness of the various pens (in points, 1 pt = 1/72 in)"
msgstr "gruix dels diferents llapis (en punts, 1pt = 1/72 polzades = 0,35 mm)"

#: src/xo-file.c:1651
msgid " thickness of the various erasers (in points, 1 pt = 1/72 in)"
msgstr ""
"gruix dels diferents esborradors (en punts, 1pt = 1/72 polzades = 0,35 mm)"

#: src/xo-file.c:1656
msgid " thickness of the various highlighters (in points, 1 pt = 1/72 in)"
msgstr ""
"gruix dels diferents marcadors fluorescents (en punts, 1pt = 1/72 polzades "
"= 0,35 mm)"

#: src/xo-file.c:1661
msgid " name of the default font"
msgstr "nom de la lletra per defecte"

#: src/xo-file.c:1664
msgid " default font size"
msgstr "mida per defecte de la lletra"

#: src/xo-file.c:1842
msgid ""
" Xournal configuration file.\n"
" This file is generated automatically upon saving preferences.\n"
" Use caution when editing this file manually.\n"
msgstr ""
"Fitxer de configuració de Xournal.\n"
"Aquest fitxer es genera automàticament després de guardar les "
"preferències.\n"
"Vagi en compte quan editi aquest fitxer manualment.\n"

#: src/xo-misc.c:1274
#, c-format
msgid " of %d"
msgstr " de %d"

#: src/xo-misc.c:1279
msgid "Background"
msgstr "Fons"

#: src/xo-misc.c:1287
#, c-format
msgid "Layer %d"
msgstr "Capa %d"

#: src/xo-misc.c:1411
#, c-format
msgid "Xournal - %s"
msgstr "Xournal - %s"

#: src/xo-misc.c:1663
#, c-format
msgid "Save changes to '%s'?"
msgstr "Voleu desar els canvis al fitxer '%s'?"

#: src/xo-misc.c:1664
msgid "Untitled"
msgstr "Sense títol"

#~ msgid "Discard _Core Events"
#~ msgstr "Descarta els esdeveniments _primaris"

Reply to: