[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR4] debian-installer://doc/manual/ca/Bon dia,

Quarta entrega del manual d'instal·lació. Inclou els arxius
installation-howto__1.po, install-methods__1.po, partitioning__1.po i post-install__1.po, preface__1.po i preparing__1.po.
completament actualitzats i revisats.

Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: debian-installer-4.tar.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: