[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#851905] po-debconf://openldap 2.4.40-2
Bon dia,
Ja està enviada l'actualització de la traducció. Cal dir que al primer missatge vaig
posar openldap 2.4.40-2 quan és openldap 2.4.44+dfsg-4. Tot i així vaig mantenir la versió.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: