[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]: po-debconf://openldap 2.4.40-2

Bon dia,

Aquí teniu la traducció actualitzada.
He deixat les tres noves cadenes marcades com a pendents de revisió
per facilitar....la revisió!

Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: ca.po
Description: application/gettext


Reply to: