[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#850551] po-debconf://postfixBon dia,
Ja està enviada l'actualització de la traducció.

I. De Marchi

Reply to: