[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT]: po-debconf://debian-edu-installBon dia,

Aquesta traducció sembla abandonada de fa temps.
Si no hi ha objeccions, jo l'actualitzaré.

Salutacions!

I. De Marchi

Reply to: