[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://dpkg/po/ca.poBon dia Oriol,

He revisat l'actualització (i pegat una ullada ràpida a les
cadenes antigues). Això és el què he trobat:

1. Llegixi les PMF <https://wiki.
Llegeixi

2. 'arquitectura forania amb
forània

3.  l'arquitectura no forania «%s»
forània

4. s'esta esborrant l'arquitectura «%s»
està

És molt útil tenir instal·lat el corrector ortogràfic que
ajuda a corregir errades tipogràficas.

Gràcies per la feina!

I. De Marchi


Reply to: