[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://psmisc/po/ca.poBon dia Oriol,

He revisat la traducció. Aquí tens els meus comentaris.

1.- La frase 
No s'ha pogut cap compressor configurat per: %s

falta ...pogut trobat cap...

2.- La frase
No s'ha trobat l'element disseminat

té un ! final

3.-  Fitxer no existent: camp per al paquet %s. 
És una mica telegràfic això. Jo posaria «El fitxer no existeix»


4.- Registre de canvis no disponible per a %s=%s
«El registre de canvis no està disponible»?

5.-d'usar «%s» encontres de «%s»
...en comptes de... o bé
...en lloc de...


6.- El paquet %s està instal·lat?
«El paquet %s, està instal·lat?» o bé
«Està instal·lat el paquet %s?»

7.-l'etiqueta: «%s» en l'unitat «%s» i
«en la unitat» o bé «a la unitat»

8.-  fonts, %zu indexs de traduccions
índex

9.-  %s:%u: Inclusió des d'aquí
«inclòs des d'aquí»?

10.- No s'empren blocats per a llegir
bloquejos?

11.-indica que és un error consequent de una fallida anterior.
conseqüent  També podria ésser «d'error indica que és un error de
seguiment d'una fallada anterior.»

12.- Els paquets %lu es van s'instaŀlar automàticament i ja no són
necessaris: 
...es van instal·lar....

13.- i obtenir-ne informació d'origens segurs. També per
d'orígens

14.- intern d'instalació actual. Tant per la família APT
d'instal·lació

15.- l'informació del paquet binari, però es pot utilitzar 
la informació

16.- instal.lar paquets
instal·lar

17.- L'ordre «%s» de l'script d'accés ha fallat, 
Jo tradueixo per «el guió»

18.- determinar l'emprempta digital de la clau!
empremta 

T'aconsello que instal·lis els diccionaris per a què 
el programa d'edició dels arxius .po et marqui les errades
d'accents etc. Així mateix, pels arxius grans, és convenient deixar
les cadenes noves marcades com a pendents de traducció. D'aquesta
manera, s'evita tornar a repassar les cadenes que ja fa anys que estan
repassades. Una altra opció és enviar un arxiu dels canvis per tal 
d'evitar feina innecessària.

Gràcies per la teva feina!

Salutacions

I. De Marchi


Reply to: