[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://mariadb/ca.po
Bones,

Adjunto el fitxer per revisar. És curtet i amb frases llargues.

Gràcies i salutacions,
Agustí

Attachment: ca.po
Description: Binary data


Reply to: