[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://CD/live/index.wmlBon dia,

> La segona. No sabia si traduir FAQ per PMF, vosaltres direu. Gràcies.
>

S'ha colat «les opccions d'instaŀlació»

>estàndard i rescat caben en un dispositiu de 1GB, mentre que per
>les altres imatges es necessita una clau més gran.

....per a les altres ?

<q>en viu</q> per la versió <q>stable</q>

>Imatges oficials d'instaŀlació en viu per la versió

>que són adecuades per discs DVD-R(W)


....per a la versió? per a discs?

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: