[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://CD/live/index.wmlLa segona. No sabia si traduir FAQ per PMF, vosaltres direu. Gràcies.

Salut :)

-- 
chals
www.chalsattack.com
#use wml::debian::cdimage title="Imatges d'instaŀlació en viu"
#use wml::debian::release_info
#use wml::debian::installer
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12" maintainer="chals"

<p>Una imatge d'instaŀlació <q>en viu</q> conté un sistema Debian que pot
arrencar sense modificar els fitxers del disc dur i també permet la instaŀlació de Debian
a partir dels continguts de la imatge. 
</p>

<p><a name="choose_live"><strong>És una imatge en viu adequada per a
mi?</strong></a> Aquí hi ha algunes coses
a tenir en compte que us ajudaran a decidir.
<ul>
<li><b>Llançador:</b> A més a més de les opccions d'instaŀlació en mode text o GUI (mode
gràfic) al menú d'arrencada, els diferents tipus d'escriptori contenen un llançador que pot ser
utilitzat per instaŀlar el sistema mentre s'està executant la imatge en viu.
<li><b>Tipus:</b> Les imatges en viu estan disponibles en "tipus", quatre
d'aquests tipus proporcionen els
entorns d'escriptori GNOME, KDE, LXDE i Xfce, i dues versions de consola de text:
rescat i estàndard. Per a molts usuaris aquesta selecció de paquets inicial
és adequada, podent instaŀlar després els paquets que necessiten des de la xarxa.
<li><b>Arquitectura:</b> De moment només es troben disponibles imatges per a les
dues arquitectures més populars, PC de 32 bits (i386) i PC de 64 bits (amd64).
<li><b>Mida:</b> Cada imatge és molt més petita que el conjunt complet de CDs
o DVDs, però més gran que els medis d'instaŀlació de xarxa. Quan instaŀleu des
de medis òptics, les imatges estàndard i rescat caben en un CD, mentre que les
altres requereixen un DVD. Quan instaŀleu des d'una clau USB, només les imatges
LXDE, Xfce, estàndard i rescat caben en un dispositiu de 1GB, mentre que per
les altres imatges es necessita una clau més gran.
<li><b>Idiomes:</b> Les imatges no contenen un conjunt complet de paquets de
suport d'idiomes. Si necessiteu paquets de mètodes d'entrada, tipus
de lletres o paquets adicionals per a la vostra llengua, els haureu d'instaŀlar
després.
</ul>

<p>Les següents imatges d'instaŀlació en viu estan disponibles per a descarregar:</p>
 
<ul>

  <li>Imatges oficials d'instaŀlació <q>en viu</q> per la versió <q>stable</q> &mdash; <a
  href="#live-install-stable">Vegeu més avall</a></li>

</ul>


<h2 id="live-install-stable">Imatges oficials d'instaŀlació en viu per la
versió <q>stable</q> </h2>

<p>Aquestes imatges que s'ofereixen en diferents tipus, cadascun de mida
diferent, com ja s'ha dit abans, són adequades per provar un sistema
Debian format per un conjunt de paquets per defecte i per instaŀlar-les després
a partir del mateix medi.</p>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD/DVD/USB (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">BitTorrent</a>)</strong></p>
<p>Fitxers d'imatges ISO <q>híbrides</q> que són adecuades per discs DVD-R(W) o
CD-R(W), segons la mida, i també claus USB de la mida adequada. Si podeu
utilitzar BitTorrent, és millor fer-ho, ja que això redueix la càrrega dels servidors..</p>
	  <stable-live-install-bt-cd-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>USB-HDD</strong></p>
<p>Imatges adequades per copiar-les en memòries USB de la mida adequada. Aquest
format s'ofereix en el cas que el BIOS del sistema no pugui arrencar imatges ISO
<q>híbrides</q> des de memòries USB o us calgui tornar a particionar, per exemple, per afeixir <a 
href="http://live.debian.net/manual/2.x/html/live-manual#persistence";>persistència</a>.</p>
          <stable-live-install-usb-hdd-images />
</div>
</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD/DVD/USB</strong></p>
<p>Fitxers d'imatges ISO <q>híbrides</q> que són adequades per copiar-les en
DVD-R(W)s o CD-R(W)s, dependent de la seva mida, i també en claus USB de la mida
adequada.</p>
	  <stable-live-install-iso-cd-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>netboot</strong></p>
<p>Fitxers d'imatge adequats per arrencar a partir d'un servidor d' <a
href="$(HOME)/distrib/netinst#netboot">Arrencada en xarxa</a>.</p>
	  <stable-live-install-net-images />
</div>
</div>

<p>Per obtenir més informació sobre què són aquests fitxers i com utilitzar-los, consulteu les <a href="../faq/">FAQ</a>.</p>

<p>Quan hagèu descarregat les imatges, assegureu-vos de fer una ullada a la <a
href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">informació detallada sobre el
procés d'instaŀlació</a>.</p>

<p>Consulteu la <a href="$(HOME)/devel/debian-live">pàgina web del Projecte
Debian Live</a> per obtenir més informació sobre els sistemes Debian Live proporcionats per aquestes imatges.</p>


Reply to: