[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://maint-guideBon dia,

Aquí teniu la traducció actualitzada de la maint-guide. Com què
l'arxiu .po ja té un cert volum, ho envio comprimit. Per facilitar la
revisió, adjunto els arxius html. Les novetats estan a les seccions
5.13, 5.20, 9.5 i l'apèndix A (complet).

Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: maint-guide.ca.po.tar.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: maint-guide-ca-html.tar.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: