[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

clonezillaHola

He traduït clonezilla al Català i corregit + actualitzat la traducció al 
castellà.

Me demanava si em podríeu revisar la traducció al català.


Reply to: