[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Neteja d'spam agost 2012Hola,

Com que ja estem a setembre ja es poden processar tots els correus
brossa de l'agost del 2012.

Recordeu que la lluita contra l'spam a les llistes en català la
coordinem aquí:

http://wiki.debian.org/I18n/CatalanSpamClean

També comentar que, com ha dit l'Adrià [0], no contesteu als missatges
d'spam. Quan els missatges d'spam siguin suprimits, aquestes respostes
quedaran fora de lloc.

Gràcies per la vostra ajuda!!!

[0] http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2012/08/msg00026.html

-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/108609e886ac54a3fe0a7f11c3883171@probeta.net
Reply to: