[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#661414: espeakup: [l10n:ca] Catalan translation of Debconf templatesEp!

On Mon, Feb 27, 2012 at 02:04:27AM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Attached is an initial Catalan translation of the debconf template.

He enviat aquest fitxer directe a la BTS perquè és una sola frase i no té
massa misteri.

"Configura la veu del sintetitzador de parla". És part del nou mode
d'instaŀlació per a invidents. Què no farà el Debian Installer d'ací a uns
anys?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: