[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://bind9Hola!

Innocent, vigila el tema "arxiu", pq se't cola sovint.

A més, en aquest fitxer hi ha la construcció "moves around", que vol dir
"quan es mou" o "quan es mogui", no "quan està en moviment".

Malauradament arribe tard a totes les correccions, ja vaig dir que no
podria fer res en una temporada.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: