[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://arbBon dia,


Aquesta traducció pareix que va quedar "penjada" en el 2007 "http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2007/04/msg00033.html). He actualitzat el fitxer.

Salutacions!
# translation of arb po to catalan
# Catalan translation for arb package.
# Copyright (C) 2007 Andreas Tille.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2007.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 5.2-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: arb@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-20 08:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-17 17:00+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../arb-common.templates:1001
msgid "Arb users:"
msgstr "Usuaris Arb:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../arb-common.templates:1001
msgid "Please choose, among the list of all unprivileged users of the system, those who will be allowed running ${pkg}."
msgstr "Escolliu, d'aquesta llista de tots els usuaris del sistema sense privilegis, aquells als que es permetrà  executar ${pkg}."


Reply to: