[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://dbconfig-commonOn Wed, Jun 01, 2011 at 06:54:39PM +0200, Innocent De Marchi wrote:
> No caldria tenir algun mètode per "controlar" que no s'enviin traduccions
> "sense revisar" per una altra persona?

I què passa si no hi ha revisors? Ara per ara, nosaltres no ens ho podem
permetre. :(

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: