[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fontconfig 2.8.0-2.2: Please update debconf PO translation for the package fontconfigOn Tue, Mar 29, 2011 at 07:45:00AM +0200, Christian Perrier wrote:
> A non-maintainer upload (NMU) will happen on fontconfig pretty soon, in
> order to fix some pending bugs related to localization (most often new
> or updated translations).

Si Ernest no diu res, estaria bé que algú s'encarregara d'aquesta.

És un paquet molt instaŀlat, i tot i que les preguntes no es veuen a la
prioritat per defecte, és un dels paquets "importants" a una instaŀlació
amb escriptori.


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: