[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nis 3.17-31.1: Please update debconf PO translation for the package nisEp, envia-ho com a RFR, per a que quede registrat a ca.debian.net.

On Sun, Mar 13, 2011 at 07:16:12PM +0100, Innocent De Marchi wrote:
> # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es, 2004

Afegeix-te tu tb! I afegeix 2011 al copyright!

> "Project-Id-Version: nis_3.10-6_templates\n"

Actualitza la versió!

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:2001
> #| msgid "Enter your NIS domain"
> msgid "NIS domain:"
> msgstr "Introduïu el domini de NIS"

No es correspon amb l'original.

> #. Type: string
> #. Description
> #. Translators, it is recommended to keep "domainname" which is a
> #. technical term in NIS. If you insist on translating, you can do
> #. things such as:
> #. 'nom de domaine (domainname)' (for a French translation)
> #: ../templates:2001
> #| msgid ""
> #| "You now need to choose a NIS domainname for your system. If you want this "
> #| "machine to just be a client, enter the NIS domainname of your network. "
> #| "Otherwise choose an appropriate NIS domainname."
> msgid "Please choose the NIS \"domainname\" for this system. If you want this machine to just be a client, you should enter the name of the NIS domain you wish to join."
> msgstr "Heu d'escollir el nom del domini de NIS del sistema. Si voleu que l'ordinador només sigui un client introduïu el nom del domini de NIS de la xarxa, en cas contrari escolliu un nom del domini apropiat."

De nou, no es correspon amb l'original.

Crec que el problema és que estàs traduint la cadena comentada amb #|.

Aquesta cadena no és més que la cadena anterior, i està al fitxer com a
referencia per al traductor, per que sàpiga què ha canviat entre
l'anterior i l'actual, per poder actualitzar la traducció més fàcilment.
Hauríes d'adaptar els canvis a el que hi ha ara en msgstr, que bàsicament
seria:

"Introduïu el «nom del domini» NIS del sistema. Si voleu que l'ordinador
només sigui un client, introduïu el nom del domini NIS al qual us voleu
unir."

> #. Description
> #. Translators, it is recommended to keep "domainname" which is a
> #. technical term in NIS. If you insist on translating, you can do
> #. things such as:
> #. 'nom de domaine (domainname)' (for a French translation)
> #: ../templates:2001
> msgid "Alternatively, if this machine is to be a NIS server, you can either enter a new NIS \"domainname\" or the name of an existing NIS domain."
> msgstr "Com alternativa, si aquesta màquina és un sevidor NIS, podeu escriure un nou nom de domini NIS o el nom d'un domini NIS ja existent."

Cal ser consistent entre "nom de domini NIS" i "nom de domini de NIS". Jo
crec que preferisc la primera.


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: