[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openoffice.orgAl 20/02/11 11:50, En/na Jordi Mallach ha escrit:
On Sat, Feb 19, 2011 at 08:28:20PM +0100, Sergi Casbas wrote:
# translation of ca.po to catalan.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Falta emplenar açò:

# Translation openoffice.org Debconf templates to Catalan.
# Copyright © 2011 Software in the Public Interest, Inc.
# This file... as the openoffice.org package.

"Project-Id-Version: 0.0.0\n"
I ací la versió del paquet.

#: ../ure.templates.in:2001
msgid "Component registries might be corrupted"
msgstr "Els registres dels components poden estar corruptes"
corromput?

"You are upgrading from a version which might have corrupted service/"
"component registry files (*.rdb), especially /var/lib/openoffice/basis3.1/"
"program/services.rdb and the rdb files in /var/spool/openoffice/uno_packages/"
"cache for installed extensions."
msgstr ""
"Estàs actualitzant des d'una versió que podria tenir serveis/components amb"
"els arxius de registre (*.rdb) corruptes, en especial /var/lib/openoffice/"
"basis3.1/program/services.rdb i els arxius rdb de /var/spool/openoffice/"
"uno_packages/cache per a les extensions instal·lades."
Fes servir la segona persona del plural per a adreçar-te a l'usuari:

"Esteu actualitzant..."
File ->  fitxer, no arxiu.

"If you experience problems with the component manager or segmentation faults"
"involving libstore in either unopkg or OpenOffice.org, please check these"
"files. Try cleanly reinstalling the packages and/or using a clean user"
"profile."
msgstr ""
"Si té problemes amb l'administrador de complements o violacions de segment"
"amb libstore involucrat ja sigui unopkg o OpenOffice.org, si us plau"
"comproveu aquests arxius. Proveu de fer una instal·lació neta dels paquets i/"
"o faci servir un perfil d'usuari net."
Si teniu

... violacions de segments relacionades amb libstore, ja sigui a l'unopkg
o l'Openoffice.org, comproveu aquests fitxers.

arxiu>  fitxer
faci ->  feu

Estic intentant buscar la versió del paquet, pero el openofficeorg ha desaparegut de http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot . Pot ser que fos un paquet de Lenny (o anteriors) i que ha Squeezy hagi desaparegut?


Reply to: