[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://release-notes (incomplet)Hola Innocent,

El 15 de febrer de 2011 18:12, Innocent De Marchi
<tangram.peces@gmail.com> ha escrit:

> He pegat una ullada. D'algunes coses no estic gaire segur.

Moltes gràcies!
He integrat gairebé totes les teves propostes, encara que no tinc clar
com hauríem de traduir

> -El que és més,
> + És correcte això?

L'original diu: "What's more, neither KDE 3 nor Qt 3 will be supported
in any form in the next Debian release so if you are using them, you
are strongly advised to port your software to the new platform."

Me ficaré seguidament amb el whats-new.dbk i ja nomes quedara per
traduir el upgrading.dbk, per si algú es veu amb ganes.

Salutacions,
-- 
 Héctor Orón

"Our Sun unleashes tremendous flares expelling hot gas into the Solar
System, which one day will disconnect us."

-- Day DVB-T stop working nicely
Video flare: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100510.html


Reply to: