[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - translations in danger of being disabledA Dilluns 10 Maig 2010, Hector Oron va escriure:
> Hola,
> 
> 2010/5/10 Frans Pop <elendil@planet.nl>:
> > (Relevant l10n lists BCCed.)
> > 
> > Translations of the Installation Guide for the following languages are in
> > danger of being disabled with the upload planned next week because they
> > have not yet been updated:
> > - Catalan
> 
> [...]
> 
> > The deadline for updates for this upload is in one week: Monday May 17.
> 
> Que en penseu? Cal que ens coordinem? Algú més li preocupa aquesta
> situació? A mi, personalment, m'agradaria que tinguéssim una traducció en
> català.

A mi també, però a nivell personal, i puntualment, aquesta setmana no m'hi puc 
dedicar ni un minut.

-- 
 Orestes Mas Casals - UPC


Reply to: