[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: webwml: iso -> utf-8?Ei!

On Thu, 2010-04-22 at 12:22:45 +0200, Hector Oron wrote:
> ¿Seria convenient aplicar?

> --- .wmlrc      2010-04-22 12:21:06.000000000 +0200
> +++ .wmlrc.new  2010-04-22 12:21:33.000000000 +0200
> @@ -1,7 +1,7 @@
>  -D CUR_LANG=Catalan
>  -D CUR_ISO_LANG=ca
>  -D CUR_LOCALE=ca_ES
> --D CHARSET=iso-8859-1
> +-D CHARSET=utf-8
>  -D HOME~.
>  -D INTRO~intro
>  -D DEVEL~devel
> 
> Reference: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=567781

Bé, al patch li falta canviar CUR_LOCALE i l'encoding dels fitxers que
estaven en iso-8859-1. Així que vaig fer tots aquests canvis l'altre
dia i ara esta tot en UTF-8.

salut,
guillem


Reply to: