[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://menu/po-sections/ca.poBones Jordi,

t'adjunto un diff amb el que hi he vist.

Pel que fa al comentari per a la traducció de «Shells»:

-# Intèrprets d'ordres queda massa llarg. Intèrprets a seques, ambigu... jm
 #. Second level entry under Applications
 #. Policy definition: Various shells to be used inside a terminal emulator.
 #. Examples: bash, ksh, zsh
 msgid "Shells"
-msgstr "Shells"
+msgstr "Intèrprets d'ordres"

L'he suprimit i ho he traduït, ja que en el fitxer ja hi ha altres
traduccions que són més llargues que «Intèrprets d'ordres»

Salut,
David

2008/9/10 Jordi Mallach <jordi@debian.org>:
>
> --
> Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/
>
--- ca.orig.po	2008-09-10 20:20:19.000000000 +0200
+++ ca.po	2008-09-10 21:34:55.000000000 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: menu-section\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-07-04 15:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-10 19:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-10 21:34+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -109,7 +109,7 @@
 #. Policy definition: System information and monitoring tools, log viewers, etc.
 #. Examples: top, hal-device-manager, gtkdiskfree
 msgid "Monitoring"
-msgstr "Monitorització"
+msgstr "Seguiment"
 
 #. Third level entry under Network
 #. Policy definition: Web browsers, tools for offline browsing, etc.
@@ -219,12 +219,11 @@
 msgid "Social"
 msgstr "Social"
 
-# Intèrprets d'ordres queda massa llarg. Intèrprets a seques, ambigu... jm
 #. Second level entry under Applications
 #. Policy definition: Various shells to be used inside a terminal emulator.
 #. Examples: bash, ksh, zsh
 msgid "Shells"
-msgstr "Shells"
+msgstr "Intèrprets d'ordres"
 
 #. Second level entry under Applications
 #. Policy definition: Sound players, editors, and rippers/recorders.
@@ -340,7 +339,7 @@
 #. Policy definition: Games played on a board.
 #. Examples: phalanx, xshogi, xboard
 msgid "Board"
-msgstr "Tauler"
+msgstr "De taula"
 
 #. Second level entry under Games
 #. Policy definition: Games involving a deck of cards.
@@ -379,7 +378,7 @@
 #. demos, screen hacks (screensavers), etc.
 #. Examples: xdesktopwaves, xphoon, xpenguins
 msgid "Toys"
-msgstr "Joguets"
+msgstr "Joguines"
 
 #. First level entry 
 #. Policy definition: Programs that provide user documentation. Can (and
@@ -445,7 +444,7 @@
 #. From Games/Toys/Teddies
 #.  as in "Teddy Bear"
 msgid "Teddies"
-msgstr "Teddies"
+msgstr "Peluixos"
 
 #~ msgid "Apps"
 #~ msgstr "Aplicacions"

Reply to: