[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Revisió de les últimes cadenes del d-i de lennyHola,

Com teniem el bubulle al darrere, he fet un commit de les últimes cadenes que calia actualitzar al d-i de lenny.

Podeu fer-li una ullada? Concretament, al level3 hi ha un parell de cadenes que
parlen de slices, chunks i altres coses rares que no sé jo si està massa bé
traduït. També "multipath" és una traducció difícil. He optat per multicamí
(igual que els francesos), però s'accepten suggerències.

http://svn.debian.org/viewsvn/d-i/trunk/packages/po/sublevel2/ca.po?rev=55580&r1=55375&r2=55580

http://svn.debian.org/viewsvn/d-i/trunk/packages/po/sublevel3/ca.po?rev=55576&r1=55154&r2=55576

http://svn.debian.org/viewsvn/d-i/trunk/packages/po/sublevel4/ca.po?rev=55577&r1=55324&r2=55577

Salut,
Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: