[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#494176] po://update-manager-0.68.debian/po/ca.poBones,

una altra actualització, a partir de la traducció original de l'Ubuntu.

Salut,
David.

Reply to: