[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://system-config-printer-1.0.0/po/ca.poOn Tue, Jul 08, 2008 at 08:40:54PM +0200, David Planella wrote:
> us adjunto la traducció del system-config-printer-1.0.0 per al Lenny.
> Quedaven només unes quantes cadenes per fer.
> 
> Com he anat fent fins ara, l'aniré mantenint sincronitzada amb
> upstream, que en aquest cas és Fedora.

El fitxer era prou llarg i com el que he vist estava bé tampoc he fet
una revisió molt acurada. Només alguns detalls que comento a
continuació. Espero que sigui d'ajuda i arribin a temps.

> #: ../system-config-printer.py:3863
> msgid "A printer connected to a USB port."
> msgstr "Una impressora connectada un port USB."

un port -> a un port

> #: ../system-config-printer.py:4334
> msgid "None"
> msgstr "cap"

Desconec el context, però no hauria de començar en majúscules?

> #: ../system-config-printer.py:4723
> #, python-format
> msgid ""
> "Printer '%s' requires the '%s' program but it is not currently installed.  "
> "Please install it before using this printer."
> msgstr ""
> "La impressora «»%s«» necessita el programa %s però encara no està "
> "instal·lat. L'haureu d'instal·lar abans de poder fer servir aquesta "
> "impressora."

Aquí els «» estan fora de lloc ;)

> #: ../system-config-printer.glade.h:148
> msgid ""
> "None\n"
> "Staple\n"
> "Punch\n"
> "Cover\n"
> "Bind\n"
> "Saddle stitch\n"
> "Edge stitch\n"
> "Fold\n"
> "Trim\n"
> "Bale\n"
> "Booklet maker\n"
> "Job offset\n"
> "Staple (top left)\n"
> "Staple (bottom left)\n"
> "Staple (top right)\n"
> "Staple (bottom right)\n"
> "Edge stitch (left)\n"
> "Edge stitch (top)\n"
> "Edge stitch (right)\n"
> "Edge stitch (bottom)\n"
> "Staple dual (left)\n"
> "Staple dual (top)\n"
> "Staple dual (right)\n"
> "Staple dual (bottom)\n"
> "Bind (left)\n"
> "Bind (top)\n"
> "Bind (right)\n"
> "Bind (bottom)"
> msgstr ""
> "Cap\n"
> "Grapa\n"
> "Forats\n"
> "Coberta\n"
> "Lligat\n"
> "Cosit pel mig\n"
> "Cosit a un costat\n"
> "Doblegat\n"
> "Tallat\n"
> "Embalat\n"
> "Confeccionador de llibrets\n"
> "Separador de tasques\n"
> "Grapa (superior esquerre)\n"
> "Grapa (inferior esquerre)\n"
> "Grapa (superior dret)\n"
> "Grapa (inferior dret)\n"
> "Cosit a un costat (esquerre)\n"
> "Cosit a un costat (superior)\n"
> "Cosit a un costat (dret)\n"
> "Cosit a un costat (inferior)\n"
> "Grapa doble (esquerre)\n"
> "Grapa doble (superior)\n"
> "Grapa doble (dret)\n"
> "Grapa doble (inferior)\n"
> "Coberta (esquerre)\n"
> "Coberta (superior)\n"
> "Coberta (dret)\n"
> "Coberta (inferior)"

> #: ../system-config-printer.glade.h:176
> msgid ""
> "One-sided\n"
> "Two-sided (long edge)\n"
> "Two-sided (short edge)"
> msgstr ""
> "Una cara\n"
> "Dues cares (cantó llarg)\n"
> "Dues cares (cantó curt)"

edge -> cantó o costat?

A l'string anterior sembla que s'utilitza costat, tot i que segurament
no es refereix ben bé a mateix. Una altra opció potser seria vora.

> #: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:29
> msgid ""
> "Although one or more printers are marked as being shared, this print server "
> "is not exporting shared printers to the network."
> msgstr ""
> "Tot i que una o més impressores estan marcades com a compartides, aquest "
> "sservidor d'impressió no les exporta a la xarxa."

sservidor -> servidor


Reply to: