[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://gpsdOn Sun, Mar 23, 2008 at 10:58:19AM +0100, David Planella wrote:
> el que hi he vist:

Gràcies per la revisió, ja he actualitzat la traducció.

> L'altra cosa que he vist és que manca l'article a tots els llocs on es
> fa referència al gpsd [1].

He de reconèixer que això és més aviat intencionat. En certes ocasions
no m'acaba de convèncer l'article davant de noms de programa.

Segurament és una mania meva, diria que relacionada amb el fet que penso
en els programes no com joguines sinó com coses una mica llunyanes i
"serioses" (heh!). De la mateixa manera que no utilitzaria l'article
davant de personatges il·lustres (p.ex. no diria «el Joan» per
referir-me a Joan Miró a menys que el conegués de tota la vida), tampoc
em convenç utilitzar-lo per referir-me a programes. Com veus és una cosa
completament subjectiva i molt possiblement m'equivoqui. De fet ni tant
sols sóc sempre consistent, de vegades sí que l'utilitzo... però com a
mínim m'agradaria una explicació una mica més convincent que la de
Softcatalà.


Reply to: