[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vncOn Sat, Jan 26, 2008 at 08:39:03PM +0100, Marc Furtià i Puig wrote:
> Gràcies anticipadament pel vostre temps i les respostes.

Em penso que no has escrit a la llista adequada, aquesta llista és només
per coordinació de traduccions. Per a preguntes relacionades amb Debian
t'hauries d'adreçar a debian-user-catalan[1].

 1. http://lists.debian.org/debian-user-catalan/


Reply to: