[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-live://F6.txt i F7.txtGràcies per les votres correccions o ideàs que trobeu . No sé si ho he dit 
però m'estic basant en el treball que me va passar Orestes que tenia de 
ubuntu. Hi ha moltes diferències però ajuda.

Salut
--
René


  0fPARÀMETRES ESPECIALS D'ARRENCADA - DISCOS DIVERSOS 07                 
09F7 07


Podeu usar els següents paràmetres a l'indicador 0fboot: 07, 
en combinació amb el mètode d'arrencada (vegeu < 09F3 07>).
 0f
MAQUINARI          PARÀMETRE A ESPECIFICAR 07
Adaptec 151x, 152x      0faha152x.aha152x= 0biobase 07[ 0f, 0birq 07[ 
0f, 0bscsi-id 07[ 0f, 0breconnect 07]]]
Adaptec 1542         0faha1542.aha1542= 0biobase 07[ 0f, 0bbuson 0f, 
0bbusoff 07[ 0f, 0bdmaspeed 07]]
Adaptec 274x, 284x      0faic7xxx.aic7xxx=no_reset 07  (habilitat si 
no és zero)
BusLogic SCSI Hosts      0fBusLogic.BusLogic= 0biobase 07
Certes màquines DELL     0faic7xxx.aic7xxx=no_probe 07

Aquesta llista és incompleta, vegeu el fitxer del nucli kernel-parameters.txt 
per a més informació.

Per exemple:
 boot: install aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Premeu F1 control i F seguit de 1 per l'índex de l'ajuda, o INTRO per fer el 
${BOOTPROMPT}
  0fPARÀMETRES ESPECIALS DE ARRENCADA - SISTEMA DE INSTALACIÓ 07           
09F8 07

Podeu usar els següents paràmetres a l'indicador 0fboot: 07, 
en combinació amb el mètode d'arrencada (vegeu < 09F3 07>). Aquests
paràmetres controlen el funcionament del sistema d'instal·lació.
 0f
RESULTAT                    PARÀMETRE 07
Debugat prolix                  0fDEBCONF_DEBUG=5 07
Debuga la seqüència d'inici           0fBOOT_DEBUG=2|3 07
Deshabilita el framebuffer            0ffb=false 07
No inicia el subsistema PCMCIA          
0fhw-detect/start_pcmcia=false 07
Força configuració de xarxa estàtica       0fnetcfg/disable_dhcp=true 07
Escull el mapa de teclat             0fbootkbd=es 07
Usa tty en braille                
0fbrltty=driver,device,texttable 07
Dona accessibilitat amb un tema d'alt contrast  0ftheme=dark 07
Determina labors especials            0ftasks="kde-desktop, 
standard" 07Per exemple:
 boot: install fb=false

Premeu F1 control i F seguit de 1 per l'índex de l'ajuda, o INTRO per fer el 
${BOOTPROMPT}
Reply to: