[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-live://boot.txt F1* F2* F3* F4* F10.txtAquest email pareix gran però no ho és per mor dels espais i les repeticions.
Os torno a passar corregits uns pocs i afegits uns quants fitxers més.

Si tornau a veure qualque errors o res a comentar, nos vos talleu, que no vaig 
poder quedar-me amb tots els emails per error.

Com són molt de fitxers, perdonar-me que no posi els títols i les repeticions 
són de diferents fitxers.


 splash.rle

Premeu  F1 i control, i llavors el 1 per obtenir ajuda, o INTRO per fer el   0fCOPYRIGHTS I GARANTIES 07                           
09F10 07

Debian GNU/Linux té Copyright (C) 1993-2007 de Software in the Public 
Interest,
i altres.

El sistema Debian GNU/Linux és pot redistribuir lliurement. Desprès de la 
instal·lació, podeu consultar els termes exactes de distribució de cada paquet 
en el corresponent fitxer /usr/share/doc/ 0bnomdelpaquet 07/copyright.

Debian GNU/Linux ve sense 0fCAP MENA DE GARANTIA 07, fins al punt on ho 
permeti 
la llei aplicable.

---

Aquest sistema Debian Live ha estat construït amb live-helper, versió 
LH_VERSION.

Més informació del projecte Debian Live es pot trobar a 
<http://debian-live.alioth.debian.org/>.
Preneu F1 control i F seguit de 1 per l'índex de ajuda, o INTRO per fer el 
           0fBenvingut a Debian GNU/Linux! 07                
09F1 07

Això és un Debian LH_DISTRIBUTION combinat live i d'instal·lació LH_MEDIA.
Fet el LH_DATE.

 0fÍNDEX DE L'AJUDA 07

 0fTECLA  TEMA 07

< 09F1 07>  Aquesta pàgina, l'índex.
< 09F2 07>  Prerequisits per instal·lar Debian.
< 09F3 07>  Mètodes d'arrencada per a usos especials d'aquest LH_MEDIA.
< 09F4 07>  Mètodes addicionals d'arrencada; mode de rescat.
< 09F5 07>  Repàs dels paràmetres especials d'arrencada.
< 09F6 07>  Paràmetres especials per algunes màquines.
< 09F7 07>  Paràmetres especials per certes controladores de discs.
< 09F8 07>  Paràmetres especials pel sistema d'instal·lació.
< 09F9 07>  Com obtenir ajuda.
< 09F10 07> Copyrights i garanties.
 
Per a F1-F9 premeu control amb F i llavors el nombre 1-9
Per a F10 premeu control amb F i llavors el nombre 0 
 

Premeu F2 a F10 per més detalls, o INTRO per fer el 


           0fBenvingut a Debian GNU/Linux! 07                
09F1 07

Això és una Debian LH_DISTRIBUTION live LH_MEDIA.
Fet el LH_DATE.

 0fÍNDEX DE L'AJUDA 07

 0fTECLA  TEMA 07

< 09F1 07>  Aquesta pàgina, l'índex.
< 09F2 07>  Prerequisits per instal·lar Debian.
< 09F3 07>  Mètodes d'arrencada per a usos especials d'aquest LH_MEDIA
< 09F4 07>  Mètodes addicionals d'arrencada.
< 09F5 07>  Repàs dels paràmetres especials d'arrencada.
< 09F6 07>  Paràmetres especials per algunes màquines.
< 09F7 07>  Paràmetres especials per certes controladores de discs.
< 09F8 07>  Paràmetres especials pel sistema d'arrencada.
< 09F9 07>  Com obtenir ajuda.
< 09F10 07> Copyrights i garanties.
 
Per a F1-F9 premeu control amb F i llavors el nombre 1-9
Per a F10 premeu control amb F i llavors el nombre 0 
 

Premeu F2 a F10 per més detalls, o INTRO per fer el   0fPREREQUISITS PER A USAR DEBIAN 07                         
09F2 07

Heu de tenir un mínim de 64 megabytes de RAM per usar aquest sistema Debian 
Live.

Llegir el Manual Live o el PUF (FAQ) per a més informarció; tot dos documents 
són
disponibles a la web de Debian Live, 0fhttp://debian-live.alioth.debian.org/ 
07


Heu de tenir al manco 32 megabytes de RAM per a usar el instal·lador de 
Debian.

Heu de tenir espai en el disc dur per a crear una nova partició de disc
de al manco 256 megabytes per a instal·lar el sistema base. Necessitarà més
espai de disc per a instal·lar paquets addicionals, depenent de què desitgi 
fer
amb el seu sistema Debian.

Llegeixi el manual de instal·lació o les PUF per a més informació; tot dos 
documents
estan a la seva disposició a la web de Debian, 0fhttp://www.debian.org/ 07

Gràcies per seleccionar Debian!Preneu F1 control i F i llavors 1 per veure l'índex de l'ajuda, o ENTER per 
a 

  0fPREREQUISITS PER A USAR DEBIAN 07                         
09F2 07

Heu de tenir un mínim de 64 megabytes de RAM per usar aquest sistema Debian 
Live.

Llegir el Manual Live o el PUF (FAQ) per a més informarció; tot dos documents 
són
disponibles a la web de Debian Live, 0fhttp://debian-live.alioth.debian.org/ 
07

Gràcies per seleccionar Debian!


Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex de l'ajuda, o ENTER per 
a   0fMÈTODES D'ARRENCADA 07                              
09F3 07

 0fMètodes d'arrancada disponibles: 07

 0flive 07
 Inicia el sistema live -- aquest es el mètode LH_MEDIA per defecte.
 0flive-failsafe 07
 Inicia el sistema en mode a prova de falles.
 0finstall 07
 Inicia la instal·lació.
 0fexpert 07
 Inicia la instal·lació en mode d'experts, per tenir el màxim control.

Per usar un d'aquests mètodes d'arrencada, escriviu-lo a l'indicador d'ordres, 
seguit opcionalment dels paràmetres que convinguin. Per exemple:
 boot: install acpi=off

Si dubteu, hauríeu d'usar el mètode per defecte, sense cap paràmetre especial,
prenent simplement la tecla ENTER a l'indicador d'ordres.

Excepte en el mode d'experts, els missatges d'arrancada seran suprimits.

Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex d'ajuda, o ENTER per a 
  0fMÈTODES D'ARRENCADA 07                              
09F3 07

 0fMètodes d'arrancada disponibles: 07

 0flive 07
 Inicia el sistema live -- aquest es el mètode LH_MEDIA per defecte.
 0flive-failsafe 07
 Inicia el sistema en mode a prova de falles.
 0finstall 07 or 0finstallgui 07
 Inicia la instalació utilitzant el instal·lador normal o el gràfic.
 0fexpert 07 and 0fexpertgui 07
 Inicia la instal·lació en mode d'experts, per tenir el màxim control.

Per usar un d'aquests mètodes d'arrencada, escriviu-lo a l'indicador d'ordres, 
seguit opcionalment dels paràmetres que convinguin. Per exemple:
 boot: install acpi=off

Si dubteu, hauríeu d'usar el mètode per defecte, sense cap paràmetre especial,
prenent simplement la tecla ENTER a l'indicador d'ordres.

Excepte en el mode d'experts, els missatges d'arrancada seran suprimits.

Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex d'ajuda, o ENTER per a 
  0fMÈTODES D'ARRENCADA 07                              
09F3 07

 0fMètodes d'arrancada disponibles: 07

 0flive 07
 Inicia el sistema live -- aquest es el mètode LH_MEDIA per defecte.
 0flive-failsafe 07
 Inicia el sistema en mode a prova de falles.Per usar un d'aquests mètodes d'arrencada, escriviu-lo a l'indicador d'ordres, 
seguit opcionalment dels paràmetres que convinguin. Per exemple:
 boot: install acpi=off

Si dubteu, hauríeu d'usar el mètode per defecte, sense cap paràmetre especial,
prenent simplement la tecla ENTER a l'indicador d'ordres.

Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex d'ajuda, o ENTER per a 
  0fMODE DE RESCAT 07                                 
09F4 07

 0fUtilitar un d'aquests mètodes d'arrencada per al rescat d'una instal·lació 
existent 07

 0frescue 07
 Inicia en el mode de rescat.

 0fmemtest 07
 Inicia el test de memòria per escanejar la RAM cercant errors.
 0ffloppy 07, 0fdisk1 07 o 0fdisk2 07
 Inicia des de el disquet, primer o segon disc dur.Per usar un d'aquests mètodes d'arrencada, escriviu-lo a l'indicador d'ordres, 
seguit opcionalment dels paràmetres que convinguin. Per exemple:

 boot: rescue acpi=off
Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex d'ajuda, o ENTER per a 
  0fMODE DE RESCAT 07                                 
09F4 07

 0fUtilitar un d'aquests mètodes d'arrencada per al rescat d'una instal·lació 
existent 07

 0frescue 07
 Inicia en el mode de rescat.
 0frescuegui 07
 Inicia en el mode de rescat utilitzant el instal·lador gràfic.

 0fmemtest 07
 Inicia el test de memòria per escanejar la RAM cercant errors.
 0ffloppy 07, 0fdisk1 07 o 0fdisk2 07
 Inicia des de el disquet, primer o segon disc dur.Per usar un d'aquests mètodes d'arrencada, escriviu-lo a l'indicador d'ordres, 
seguit opcionalment dels paràmetres que convinguin. Per exemple:

 boot: rescue acpi=off
Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex d'ajuda, o ENTER per a 


  0fMODES ADDICIONALS D'ARRENCADA 07                         
09F4 07

 0fMètodes d'arrencada disponibles: 07

 0fmemtest 07
 Inicia el test de memòria per escanejar la RAM cercant errors.
 0ffloppy 07, 0fdisk1 07 o 0fdisk2 07
 Inicia des de el disquet, primer o segon disc dur.


Preneu F1 control i F, i llavors 1 per veure l'índex d'ajuda, o ENTER per a 


Gràcies per les vostres comentaris.Salut
--
RenéReply to: