[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-live:// F1.txt.live F1.txt.install and others ca versionHola, estic traduint eixos fitxers,

Mels podeu revisar.

M'estic inspirant un poc en uns que em va deixar Orestes de ubuntu.
Pels castellans m'és més fácil. :)

Tenen caràcters estranys pero están en utf-8 , els caràcters han de ser coses 
de marques especials suposo.

boot.txt:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 splash.rle

Premeu  F1 i control i llavors el 1 per obtenir ajuda, o INTRO per fer el 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

f1.txt.install:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
           0fBenvingut a Debian GNU/Linux! 07                 
09F1 07

Això és un Debian LH_DISTRIBUTION combinat live i d'instal·lació LH_MEDIA.
Fet el LH_DATE.

 0fÍNDEX DE L'AJUDA 07

 0fTECLA  TEMA 07

< 09F1 07>  Aquesta pàgina, l'índex.
< 09F2 07>  Prerequisits per instal·lar Debian.
< 09F3 07>  Mètodes d'arrencada per a usos especials d'aquest LH_MEDIA
< 09F4 07>  Mètodes addicionals d'arrencada; mode de rescat.
< 09F5 07>  Repàs dels paràmetres especials d'arrencada.
< 09F6 07>  Paràmetres especials per algunes màquines.
< 09F7 07>  Paràmetres especials per certes controladores de discs.
< 09F8 07>  Paràmetres especials pel sistema d'instal·lació.
< 09F9 07>  Com obtenir ajuda.
< 09F10 07> Copyrights i garanties.
 
Per a F1-F9 premeu control amb F i llavors el nombre 1-9
Per a F10 premeu control amb F i llavors el nombre 0 
 

Premeu F2 a F10 per més detalls, o INTRO per fer el 

---------------------------------------------------------------------------------------------
f10.txt:
----------------------------------------------------------------------------------------------
  0fCOPYRIGHTS I GARANTIES 07                           
09F10 07

Debian GNU/Linux té Copyright (C) 1993-2007 de Software in the Public 
Interest,
i altres.

El sistema Debian GNU/Linux és pot redistribuir lliurement. Desprès de la 
instal·lació, podeu consultar els termes exactes de distribució de cada paquet 
en el corresponent fitxer /usr/share/doc/ 0bnomdelpaquet 07/copyright.

Debian GNU/Linux ve sense 0fCAP MENA DE GARANTIA 07, fins al punt on ho 
permeti 
la llei aplicable.

---

Aquest sistema Debian Live ha estat construït amb live-helper, versió 
LH_VERSION.

Més informació del projecte Debian Live es pot trobar a 
<http://debian-live.alioth.debian.org/>.
Preneu F1 control i F seguit de 1 per l'índex de ajuda, o INTRO per fer el 

--------------------------------------------------------------------------------------------
f1.txt.live
--------------------------------------------------------------------------------------------

           0fBenvingut a Debian GNU/Linux! 07                 
09F1 07

Això és una Debian LH_DISTRIBUTION live LH_MEDIA.
Fet el LH_DATE.

 0fÍNDEX DE L'AJUDA 07

 0fTECLA  TEMA 07

< 09F1 07>  Aquesta pàgina, l'índex.
< 09F2 07>  Prerequisits per instal·lar Debian.
< 09F3 07>  Mètodes d'arrencada per a usos especials d'aquest LH_MEDIA
< 09F4 07>  Mètodes addicionals d'arrencada.
< 09F5 07>  Repàs dels paràmetres especials d'arrencada.
< 09F6 07>  Paràmetres especials per algunes màquines.
< 09F7 07>  Paràmetres especials per certes controladores de discs.
< 09F8 07>  Paràmetres especials pel sistema d'arrencada.
< 09F9 07>  Com obtenir ajuda.
< 09F10 07> Copyrights i garanties.
 
Per a F1-F9 premeu control amb F i llavors el nombre 1-9
Per a F10 premeu control amb F i llavors el nombre 0 
 

Premeu F2 a F10 per més detalls, o INTRO per fer el 
----------------------------------------------------------------------------------------------------Reply to: