[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpaperHola Jordà,

hi he fet una ullada i m'ha semblat tot bé. Només un parell de comentaris:

#. Type: select
#. Choices
#: ../libpaper1.templates:1001
msgid "ledger"
msgstr "llibre"

-- una alternativa podria ser «llibre major» (termcat) o bé potser
«llibre de comptabilitat»

#. Type: select
#. Description
#: ../libpaper1.templates:1002
msgid ""
"Please select which paper size to use as the default on your system. Various "
"programs on your system will use this configuration option to determine how "
"to print output.  The default is typically correct."
msgstr ""
"Si us plau, seleccioneu la mida de paper que s'hauria d'utilitzar com a "
"predeterminada en aquest sistema. Alguns programes utilitzaran aquesta "
"configuració per determinar com imprimir. L'opció per defecte és "
"normalment correcta."

-- Jo solc prescindir dels «Si us plau» en aquests casos.

Bona feina!

Salut,
David.

Reply to: